2021 rok

X Jubileuszowe Dni Pracy Organicznej

X Jubileuszowe Dni Pracy Organicznej

Lata 2020 i 2021 są szczególnymi ze względu na czas pandemii, ale i dla działalności Unii Wielkopolan. W tym czasie przypada 30-lecie działalności Unii Wielkopolan, ale i szczególny jubileusz Dni Pracy Organicznej – jednych z najbardziej prestiżowych wydarzeń na skalę nie tylko Wielkopolski. W ramach naszych unikatowych wydarzeń w roku 2021 pod hasłem WOLNA-WIELKA-ORGANICZNA kiedy kontynuujemy ponadczasowe idee, tak bliskie sercom wszystkich Wielkopolan. Działania promocyjno-marketingowe wydarzeń realizowane będą m.in. poprzez: TV WTK, Głos Wielkopolski, Poznański Prestiż oraz stronę internetową Unii Wielkopolan i social media. Jak corocznie wspierać nas będzie Komitet Honorowy, Partnerzy i Dobroczyńcy, tacy jak m.in.: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Poznański, Gmina Suchy las itp. W ramach obchodów planujemy także debatę publiczną, koncerty oraz uczczenie pamięci i złożenia kwiatów na grobach wybitnych współczesnych organiczników – Laureatów Wawrzynu Honorowego Pracy Organicznej: Prof. Stefana Stuligrosza, dr Wandy Błeńskiej i prof. Jacka Łuczaka. W ramach organizowanych wydarzeń przyznamy sześć statuetek Wawrzynów Pracy Organicznej dla Laureatów roku 2021. Autorem i wykonawcą Wawrzynów od 10 lat jest dr Michał Wielopolski – artysta rzeźbiarz, adiunkt na Uniwersytecie Artystycznym.

X Jubileuszowe Dni Pracy Organicznej 2021 poświęcamy Rodowi Mielżyńskich.
Wydarzenia planowane są w tym roku w październiku. Z zaplanowaną Galą Finałowa w dniu 14 października w Bazarze Poznańskim.

Oprawą szczególną X Dni Pracy Organicznej będzie:
– sporkanie z młodzieżą w PTPN
– spotkanie przy Pomniku Karola Marcinkowskiego:
uczczenie pamięci poprzez złożenie kwiatów m.in. z udziałem samorządowców, Laureatów Wawrzynów i Nagród Jakości, młodzieży szkolnej i mieszkańców.

– Uroczysta Gala wraz z koncertem w Bazarze Poznańskim, kiedy to wręczone zostaną:
po raz X – Wawrzyny Pracy Organicznej 2021
po raz XXIII – Wielkopolska Nagroda Jakości 2021.

Szczegółowy program obchodów 

Rok 2021 został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich”. Wspominając tę zasłużoną rodzinę i zważywszy, że w roku 2021 przypada 150. rocznica urodzin Ignacego Macieja Karola Mielżyńskiego wybrano na patrona jubileuszowych wydarzeń rodzinę Mielżyńskich.

To jeden z rodów, którego członkowie wywarli istotny wpływ na historię Wielopolski. Dla przykładu:

Ignacy Maciej Karol Mielżyński (1871-1938).

Założył stadniny w Iwnie i Chobienicach – z zamiłowania uprawiał sport jeździecki, zdobył sławę na torach jeździeckich w Niemczech. Brał udział w powstaniu wielkopolskim i w wojnie w roku 1920, podczas której uformował ochotniczy wielkopolski pułk jazdy. Odznaczony został m.in. Krzyżem Virtuti Militari.

Seweryn Mielżyński hrabia herbu Nowina ( 1804- 1872)

Działacz polityczny, malarz, kolekcjoner dzieł sztuki, uczestnik powstań narodowych, prezes honorowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1865–1872.

Józef Mielżyński (1824-1900).

Rolnik, poseł na Sejm pruski, prezes Towarzystwa Pomocy Naukowej i współtwórca muzeum przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Maciej Józef Franciszek Mielżyński (1799-1870).

Działacz polityczny i społeczny, adiutant gen. Dezyderego Chłapowskiego w powstaniu listopadowym, współpracownik Karola Marcinkowskiego. Należał do twórców Bazaru Poznańskiego oraz Towarzystwa Pomocy Naukowej. Był posłem do Sejmu pruskiego, a także członkiem Komitetu Narodowego podczas powstania Wiosny Ludów. Doprowadził do wysokiego poziomu gospodarstwo w Chobienicach. Organizował praktyki rolne dla synów ziemian i ekonomów. Dbał o oświatę na wsi, utrzymywał ochronkę i szkołę.

Maciej Ignacy Przecław Mielżyński (1869-1944).

Artysta malarz, działacz narodowy w Wielkopolsce i na Śląsku, poseł do parlamentu niemieckiego. Popierał polski ruch narodowy w zaborze pruskim, był dowódcą III powstania śląskiego. Napisał m.in. „Wspomnienia i przyczynki do historii II powstania górnośląskiego”.

Organizator

Honorowy patronat

Partner główny

Partner strategiczny

Komitet honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Dobroczyńcy

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90