Rok 2022

XI Dni Pracy Organicznej

Patron – Maksymilian Jackowski (1815-1905)

Organizator

 

    

Projekt dofinansowany przez:

Maksymilian Jackowski – patron kółek rolniczych, upatrując źródła niezależności i siłę odrodzenia Polski we wzmocnieniu środowiska ziemiańskiego rozwinął aktywność kółek rolniczych i nadał im charakter nowoczesności. Uczęszczał do poznańskiego gimnazjum im. Marii Magdaleny, ale szkoły nie ukończył. Po odbyciu służby wojskowej odbył praktykę rolniczą u Dezyderego Chłapowskiego w Turwi, a potem dwuletnią praktykę pod Środą, skąd wyjechał na Podole. Wrócił w rodzinne stron w roku 1851, aby po roku zakupić majątek Pomarzanowice w powiecie średzkim, niedaleko Pobiedzisk, który stał się jednym z wiodących w poznańskiej części zaboru pruskiego. Już w lipcu 1851 roku uczestniczył w powołaniu Towarzystwa Rolniczego Średzko-Wrzesińskiego i pisywał do prasy fachowej m.in. „Ziemianina”. W 1866 roku zapoczątkował powołanie pierwszych w Dolsku i Miłosławiu kółek rolniczych. Prowadził pracę organiczną kształtując świadomość narodową wielkopolskich rolników z wielkim zaangażowaniem i sprawnością. Był najwybitniejszym działaczem organizacyjnym w środowisku wiejskim w okresie zaboru pruskiego w Poznańskiem.

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90