laureaci

V GALA DNI PRACY ORGANICZNEJ

Bazar Poznański – 2016 rok

Honorowy Wawrzyn Pracy Organicznej 2016

Dr. Czesław Cybulski

Najsłynniejszy szkoleniowiec na świecie w rzucie młotem pochodzi z Mosiny, gdzie urodził się w 1935 roku. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Swoją karierę rozpoczął w Technikum Wychowania Fizycznego w Gdańsku Wrzeszczu. Z polską reprezentacją pracuje od ponad 50 lat. Przez jego ręce przewinęły się setki zawodników, którzy wywalczyli wiele imprez krajowych i międzynarodowych, a także ustanowili mnóstwo rekordów Polski. Spod jego ręki wyszli tacy zawodnicy, jak: Anita Włodarczyk, Szymon Ziółkowski, a teraz Paweł Fajdek.
Sportowcy, którzy potrafili sprostać jego wymaganiom, osiągali sukcesy. Cybulski wiele poświęca swojej pracy. Wobec braku odpowiednich obiektów, potrafił znaleźć miejsce na łące nad Wartą, pod poznańskim mostem św. Rocha.

Na zdjęciu od prawej: dr Czesław Cybulski, Martyna Szeląg Dyrektor Unii Wielkopolan, prof. Jarosław Liberek Sekretarz Unii Wielkopolan
s. Jolanta Glapka – Wawrzyn im. Emilii Sczanieckiej

Siostra Prowincji Polskiej Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur, a jednocześnie psycholog i terapeutka, była taterniczka. Założycielka oraz Prezes Fundacji „Pasja życia”, której celem jest profilaktyka uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi.

Pionierka z entuzjazmem oddana misji Chrystusa i głęboko zaangażowana w prace w Kościele; wolontariuszka u Matki Teresy w Kalkucie w Indiach. Po ślubach wieczystych wysłana do pracy w powstających mediach Katolickich, a później z powrotem do pracy jako psycholog z „trudną” uzależnią młodzieżą.

Pomysł powstania Fundacji zrodził się w Ośrodku Readaptacyjnym Ministerstwa Zdrowia, gdzie siostra pracowała z młodzieżą uzależnioną 19 lat.

Na zdjęciu: s. Jolanta Glapka
Andrzej Maleszka – w kategorii: Kultura

Reżyser i scenarzysta, pisarz, specjalizujący się w twórczości dla dzieci i młodzieży.

Pracownik poznańskiego Teatru Nowego. Twórca wielu sztuk teatralnych, teatru telewizji i filmów. Nominowany i nagradzany wieloma nagrodami, w tym w ramach festiwalu Ale Kino! oraz nominację do prestiżowej międzynarodowej Nagrody Emmy.

Cykl „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki zdobył 19 listopada 2007 r. w Nowym Jorku międzynarodową Nagrodę Emmy w kategorii produkcji telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Nakładem Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak od 2009 r. wydaje cykl powieści dla dzieci pod tym samym tytułem.

Jego dokonania zostały docenione zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest on laureatem m.in. Grand Prix i UNESCO Prize na festiwalu Prix Jeunesse International w Monachium (1998), Srebrnego Medalu na The New York TV Festiwal (1993), Grand Prix na Festiwalu Filmów Telewizyjnych w Montevideo (Urugwaj, 1998). Za niewątpliwy sukces można uznać także nominację do Emmy Award za film „Telejulia” (1998). Również w 1998 r. „Gazeta Wielkopolska” nagrodziła Andrzeja Maleszkę „Gigantem” przyznawanym za „poznański styl pracy”.

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Maleszka, Paweł Leszek Klepka Prezydent Unii Wielkopolan, Ryszard Ciesielski Wiceprezydent UW
Tomasz Łęcki – w kategorii: Edukacja

Działacz społeczny założyciel i prezes Stowarzyszenia Dzieje (Park Dzieje).

Celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie szeroko pojętych działań kulturalnych, przede wszystkim organizacja widowisk, tworzenie parku historycznego i promowanie regionu, a także działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz zrównoważonego rozwoju.

Na zdjęciu: Tomasz Łęcki
Lucyna Bełch – w kategorii: Praca na rzecz wspólnot lokalnych

Od 1983 do 2003 roku pracowała w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie zajmując kolejno stanowisko asystenta, adiunkta, kustosza i starszego kustosza. W latach 1997-2003 pełniła funkcję kierownika Muzeum. Organizowała konkursy twórczości ludowej i amatorskiej, historyczne, wiedzy o regionie, o zabytkach. Edukację regionalną prowadziła poprzez lekcje muzealne oraz cykle wykładów w ramach Studium Wiedzy o Kulturze, Studium Wiedzy o Regionie, Studium Regionalnego dla Seniorów.

Przygotowywała od strony merytorycznej i organizacyjnej wiele uroczystości i imprez, których była inicjatorką. Rozwijała twórczość amatorską regionu poprzez stały kontakt z twórcami, organizację wystaw, konkursów, prowadzenie wykazu twórców.

Od powstania pisma w 1990 r. do 2003 r. związana z Redakcją Kuriera Rogozińskiego ? przepisywała i redagowała teksty, wykonywała makietę gazety i korektę tekstów. Prowadziła z młodzieżą zajęcia Dyskusyjnego Klubu Filmowego w latach 1995-1997.

Od 1992 do 2014 roku była prezesem Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna. Była inicjatorką działań Towarzystwa w zakresie organizacji wspólnych z Muzeum obchodów jubileuszowych, oraz publikacji regionalnych.

Na zdjęciu od lewej: Lucyna Bełch, Paweł Leszek Klepka, Ryszard Ciesielski
NOVOL Sp. z o.o. – w kategorii: Partnerska formuła budowania gospodarki

Prezesi Novolu Piotr Nowakowski i Piotr Olewiński zbudowali jedną z największych w Europie firm produkujących materiały do renowacji samochodów.

Na początku firma była zakładem pracy chronionej, zrezygnowała z tego statusu z powodu obostrzeń administracyjnych, nadal jednak zatrudnia osoby niepełnosprawne, a wśród niech niepełnosprawne umysłowo, chociaż nie przynosi im to zysku. Firma stara się traktować swoich pracowników i partnerów biznesowych z należytym im szacunkiem. Firma zawsze wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Novol ma zabytkowy poniemiecki pałac w Mierzęcinie (lubuskie), który popadał od wojny w ruinę. Prezesi przyczynili się do odrestaurowania pałacu, dzięki czemu ożyła cała okolica (ludzie znaleźli pracę, poprawił się krajobraz turystyczno-kulturowy). Pracownicy Novolu korzystają z pałacowych atrakcji na specjalnych warunkach i chociaż wspólnicy rocznie dopłacają do utrzymania pałacu nie zmieniają początkowych deklaracji, nie wszystko trzeba robić dla zysku ? powtarzają często.

Na zdjęciu w środku: Filip Nowakowski Prezes NOVOL

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90