17 kwietnia 2023 roku

debata publiczna

Organizator

 

    

Debata Publiczna WOLNA ORGANICZNA WIELKA, w ramach XII DNI PRACY ORGANICZNEJ odbyła się 17 kwietnia 2023r. w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Patronką XII DNI PRACY ORGANICZNEJ została Jadwiga Zamoyska, wielkopolanka, założycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kórniku, zasłużona działaczka na sprawy polskiego społeczeństwa, przedstawicielka idei pracy organicznej. Debata Publiczna dotyczyła roli kobiet w pracy, rozwoju regionalnego i ogólnokrajowego społeczeństwa.
Prezydent Unii Wielkopolan Paweł Leszek Klepka otworzył Debatę wraz z jej moderatorem, prodziekanem WNPiD prof. UAM dr hab. Szymonem Ossowskim. Organizatorzy przywitali przybyłych gości, uczniów szkół i studentów oraz beneficjentów i partnerów XII Dni Pracy Organicznej.
Na I panelu – WOLNA, w części politycznej wystąpiły:
• Jadwiga Emilewicz – Prawo i Sprawiedliwość, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
• Paulina Henning – Kloska – Koalicja Obywatelska, Koło Parlamentarne Polska 2050
• Maria Małgorzata Janyska – Koalicja Obywatelska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska
• Katarzyna Ueberhan – Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy Nowa Lewica, PPS, Razem
W tej części Debaty poruszone zostały bieżące sprawy polityczne, dyskutowano na temat działalności i kondycji instytucji rządowych oraz o sytuacji kobiet w regionie, jak i w całej Polsce.

Na II panelu – ORGANICZNA, w części samorządowej wystąpiły:
• Dominika Król – Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
• Agnieszka Lewandowska – Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
• Halina Owsianna – Klub Radnych Wspólny Poznań
• Klaudia Strzelecka – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Podczas tej części debaty, panelistki dyskutowały o sytuacji samorządowej Wielkopolski, działalności lokalnych przedsiębiorstw i organizacji, opowiedziano o ciekawych rozwiązaniach jakie zostały wprowadzone w regionie, a także o działalności kobiet Wielkopolski.

Na III panelu – WIELKA, w części naukowej wystąpiły:
• Prof. dr hab. Bogumiła Jung – profesor w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, prorektor ds. współpracy zewnętrznej
• Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
• Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg – prodziekan ds. badań i współpracy naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Na ostatnim panelu, profesorki dyskutowały o aspektach pracy organicznej w historii oraz obecnie. Prelegentki opowiadały o swoich doświadczeniach oraz obserwacjach, o dążeniach do rozwoju, przedstawiały obrazy Wielkopolan oraz Polaków na tle innych narodowości, a także poruszyły temat kobiet – ich trudności, jak i atutów w środowisku naukowym.
Każdy z paneli zakończył się wręczeniem prelegentkom, w ramach podziękowań, pamiątkowych medali oraz gry „Memory Gwary Poznańskiej”, która była również wręczana najbardziej aktywnym widzom debaty.
Debacie Publicznej WOLNA ORGANICZNA WIELKA, w ramach XII Dni Pracy Organicznej przysłuchiwało się prawie 300 osób, w znacznej mierze była to młodzież szkolna oraz studenci:
– Studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
– II Liceum im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
– XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim
– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łeknie
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowie Żońskim
Debata Publiczna, w ramach XII Dni Pracy Organicznej została zorganizowana we współpracy Unii Wielkopolan z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
Projekt XII Dni Pracy Organicznej dofinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Partnerzy: Fundacja Zakłady Kórnickie, ENEA, AQUANET

Projekt dofinansowany przez:

Patronat medialny:

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90