2021 rok

Laureaci wawrzynU pracy organicznej

Organizator

Honorowy patronat

Laureat – Wawrzyn Honorowy
Gen. Jan Henryk Podhorski Poznań

Polski działacz konspiracyjny, generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku urodzony 21 czerwca 1921 roku w Budzyniu. Z wykształcenia leśnik, wiele lat związany ze spółdzielczością pracy oraz rzecznik patentowy. Podczas kampanii wrześniowej walczył jako ochotnik w batalionie Obrony Narodowej, w okresie II wojny światowej był członkiem Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej. Uczestnik powstania warszawskiego i powojennej konspiracji antykomunistycznej, represjonowany oraz więziony przez władze stalinowskie. Rokrocznie odbywa spotkania z młodzieżą.

Laureatka w kategorii EDUKACJA
Joanna Gadomska 

Nauczycielka biologii w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, która ukończyła Zarządzanie oświatą, Doradztwo zawodowe, Ekonomię Sektora Kultury. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, co potwierdzają sukcesy uczniów nie tylko na powiatowych, ale i ogólnopolskich konkursach. Znana w całej Polsce ze względu na organizację akcji oraz projektów łączących uczniów i nauczycieli z całej Polski, jak np. EKO-Szkoła, Stres a nasz mózg – walka do wygrania. Napisała i wdrożyła własne programy edukacyjne, za co otrzymała m.in.: Tytuł – Edukator Roku, Nagrodę MEN. W roku 2019 wygrała międzynarodowy konkurs na projekt prozdrowotny ogłoszony w Brukseli.

Laureat w kategorii KULTURA
Jacek Kaczmarek

Aktywny działacz na rzecz społeczeństwa i rozwoju kultury w Międzychodzie – organizator koncertów kameralnych i plenerowych, inicjator renowacji zabytkowego cmentarza i jeden z założycieli „Nowego Orędownika Międzychodzkiego”. Laureat jest autorem koncepcji funkcjonowania CERiP – Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

Laureat w kategorii Praca na rzecz wspólnot lokalnych
Anieli w Bieli

Nieformalna grupa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, której głównym jest niesienie pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom i osobom w trudnej sytuacji oraz aktywizacja lokalnej społeczności. Założycielka Katarzyna Bednarz pochodzi z Grabowa. Na swoim koncie grupa dobroczynna ma już zorganizowane bale dobroczynne, akcje charytatywne, czy zbiórki ekologiczne.

Laureat w kategorii Partnerska Formuła Budowania Gospodarki
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Lider wśród ośrodków targowych w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej. 100-letnia historia zasług to m.in. zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, działalność szkoleniowa, wydawnicza, badania marketingowe, rozwój kontaktów, innowacje. Grupa MTP wyróżnia się działalnością zorientowaną na CSR i zrównoważony rozwój. Targi są donatorem kultury i wydarzeń sportowych. Przez lata istnienia Międzynarodowe Targi Poznańskie stały się symbolem Poznania równie rozpoznawalnym, jak poznański Stary Rynek, czy Katedra.

Laureatka – Wawrzyn im. Emilii Sczanieckiej
Dagmara Kosińska

Prezes stowarzyszenia Na rzecz dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides”. Organizacja powstała w roku 2007 i prowadzi Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy OREW w Wągrowcu. Udziela pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poprzez rehabilitację, terapie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną i zajęcia kulturalno-oświatowe.

Komitet honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Dobroczyńcy

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90