18 października 2023 roku

wawrzyny Pracy Organicznej

Organizator

 

    

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wieloletnią tradycją, Stowarzyszenie Unia Wielkopolan zaprasza po raz dwunasty do zgłoszenia kandydatur do prestiżowych i unikatowych Wawrzynów Pracy Organicznej 2023r. Nagrodę tę dedykujemy Osobom i Przedsiębiorstwom, które z zapałem realizują pracę organiczną na rzecz otoczenia. W dorobku kandydujących rekomendujemy uwzględnić między innymi szczególne osiągnięcia w pracy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, w trudnych dla nich czasie od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej lub niesienie pomocy osobom i instytucjom w trakcie pandemii Covid-19.

XII Dni Pracy Organicznej, których patronką jest Jadwiga Zamoyska, są niepowtarzalną szansą na promocję osób i organizacji gospodarczych z terenu Wielkopolski, a także na zaprezentowanie Miast i Gmin.

Szczególnym elementem tegorocznych wydarzeń będzie uroczysta Gala Wawrzynów Pracy Organicznej
w Bazarze Poznańskim, 18 października 2023r., kiedy to wręczone zostaną unikatowe i prestiżowe nagrody
w następujących sześciu kategoriach:
• Wawrzyn Honorowy
• im. Emilii Sczanieckiej
• Kultura
• Edukacja
• Praca na Rzecz Wspólnot Lokalnych
• Partnerska Formuła Budowania Gospodarki

Kierując się uznaniem zasług dla społeczeństwa Generałowej Jadwigi Zamoyskiej i słowami
ks. Piotra Wawrzyniaka „Własną pracą i pomocą, a siłami zjednoczonemi”, serdecznie zapraszamy
do współpracy oraz zgłaszania Osób i Przedsiębiorstw wyróżniających się pracą organiczną.

Poniżej znajdują się opis kryteriów i formularz zgłoszenia kandydata

Zgłoszenia pisemne na formularzu przyjmujemy do dnia 31 sierpnia 2023 roku,
na adres Stowarzyszenia:
UNIA WIELKOPOLAN ul. Św. Marcin 78; 61-809 Poznań,
lub mailowo pod adresem: unia@unia.wielkopolan.pl

Dyrektor Biura –
Dominika Wenne
Tel: 538-989-965

 W dniu 18 września Kapituła Wawrzynu Pracy Organicznej pod przewodnictwem prof. Agnieszki Ziomek wybrała tegorocznych Laureatów na podstawie zgłoszonych w roku 2023 kandydatów.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18 października podczas Gali Dni Pracy Organicznej 2023 w Bazarze Poznańskim o godz. 18, na którą już dziś wszystkich sympatyków Unii Wielkopolan serdecznie zaparaszamy.

Projekt dofinansowany przez:

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90