laureaci

VI GALA DNI PRACY ORGANICZNEJ

Bazar Poznański – 2017 rok

Honorowy Wawrzyn Pracy Organicznej 2017

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

W roku 1857 naukowcy i miłośnicy nauki, z których wielu zaangażowanych było w pracę organiczną, powołało do życia instytucję naukową, gromadzącą uczonych i pasjonatów nauki, której celem była popularyzacja wiedzy. Powołana Instytucja okazała się trwałą inicjatywą poznańskich organiczników, istnieje bowiem nieprzerwanie do dziś. Wieloletnia działalność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk trudna jest do przecenienia. Stworzone wówczas środowisko naukowe – wyrobiło wśród Poznańczyków przekonanie o potrzebie uprawiania i popularyzacji nauki. Niezmiennie podstawową formą działalności PTPN są zebrania naukowe w Komisjach i w Wydziałach. Podczas tych zebrań, członkowie lub goście z całego kraju i z zagranicy przedstawiają referaty, które następnie służą za podstawę do otwartej dyskusji. Rok rocznie Towarzystwo organizuje ok. 10 -15 mniejszych lub większych sesji, konferencji i seminariów, aby dzięki temu popularyzować wiedzę.

Na zdjęciu: Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Aleksandra Błażejewska – Wawrzyn im. Emilii Szczanieckiej

Urodziła się 10 grudnia 1934 r. w Gurowatkach, z wykształcenia pedagog, nauczyciel. Jej zainteresowania dotyczą zagadnienień kształcenia dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (swoiste novum w pedagogice specjalnej). Będąc na emeryturze ukończyła dwa kursy doskonalące w tym zakresie. Zgłębia problematykę kompensowania ubytków intelektualnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku szkolnym poprzez aktywność psychofizyczną i ruchową. Stąd wywodzi się jej pasja społecznikowska dotycząca organizowania różnorodnych form sportowo ?rehabilitacyjnych z myślą o uczniach upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Do czasu powstania w Polsce STOWARZYSZENIA ?OLIMPIADY SPECJALNE? ? organizowała formy aktywności ruchowo ? sportowej również uczniów ?szkół życia? (głębiej upośledzonych umysłowo).

Od 1984 r. organizuje igrzyska sportowe pod kryptonimem ?NIKE? obejmujące lekką atletykę i piłkę nożną, zawody halowe dla uczniów ?szkół życia?. Przez 26 lat wylansowała kilku Mistrzów i Wicemistrzów Polski między innymi w skoku wzwyż, biegach, pływaniu, rzucie oszczepem, kręglach i warcabach. Organizowała i nadal organizuje obozy sportowo ? rehabilitacyjne tzw. ?Sportowe wakacje? w górach. Organizowała 6-krotnie Mistrzostwa Polski w kręglarstwie bowlingowym w Pile i klasycznym we Wronkach. W Biurze Porad Obywatelskich w Pile utworzyła FORUM POMOCY PRAWNEJ dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (pomoc w uzyskaniu mieszkania, środków na remont, wyposażenie w meble i sprzęty gospodarstwa domowego, odwołania od decyzji ZUS w sprawie rent, sprawy w sądach cywilnych i rodzinnych).

Na zdjęciu: Aleksandra Błażejewska
Maria Pigulska – w kategorii: Kultura

Reżyserka, pedagog, animatorka kultury. Terapeuta zajęciowy w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. Prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego ?Stacja Bukownica” w Bukownicy. Jej działania integrują społeczność lokalną i regionalną, dzieci, młodzież, osoby dorosłe, starsze oraz niepełnosprawne. Pani Maria Pigulska uświadamia im, iż każdy może zostać aktorem, chórzystą, animatorem, fotografem, filmowcem, każdy może tańczyć, malować, tworzyć rękodzieła. Na stacji kolejowej w Bukownicy stworzyła ostoję kultury, którą zaczarowała mieszkańców całego regionu.

Z pasją wdraża wizję stowarzyszenia jaką jest: wyrównywanie szans edukacji artystycznej dzieci, młodzieży, dorosłych, starszych wiekiem i niepełnosprawnych, osób zagrożonych patologią z terenów wiejskich; animacja kulturalna społeczności lokalnej, integracja pokoleń w twórczym działaniu, ratowanie od zniszczenia zabytkowych miejsc dorobku kultury Polskiej, ochrona środowiska, propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania, turystyka i sport, a nade wszystko rozwój artystyczny człowieka.

Na zdjęciu: Maria Pigulska

Ewa i Włodzimierz Buczyńscy – w kategorii: Edukacja

Są regionalistami szeroko propagującymi ziemię swarzędzką, a w sposób szczególny postać Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Opublikowali ponad 150 artykułów w pismach regionalnych, wychodzących na terenie gminy Swarzędz.

Są również autorami publikacji w pismach wojewódzkich i ogólnopolskich, takich jak : ?Kronika Wielkopolska?, ?Kronika Powiatu Poznańskiego?, ?Biuletyn Zespołu Parków Krajobrazowych Wielkopolski?, ?Wieści Akademickie? Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Artykuły te usystematyzowały wiadomości o Auguście Cieszkowskim. Państwo E. i W. Buczyńscy byli współorganizatorami i uczestnikami kilku, w tym międzynarodowych, konferencji naukowych. Działają na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego swojej okolicy.

Na zdjęciu od lewej: Martyna Szeląg, Ryszard Ciesielski Wiceprezydent, Włodzimierz Buczyński, Ewa Buczyńska, Paweł Leszek Klepka Prezydent Unii Wielkopolan

Jan Wojtyszyn – w kategorii: Praca na rzecz wspólnot lokalnych

W 1961r. rozpoczął pracę w zawodzie nauczycielskim w Szkole Podstawowej w Gołaszewie gm. Mieścisko. W 1976 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w Szkole Podstawowej w Mieścisku, a od 1984r. pełni funkcję dyrektora tej placówki. Jest cenionym nauczycielem i znakomitym organizatorem. Z jego inicjatywy powstała m.in. Szkolna Orkiestra Dęta. Od 1986r. pełni funkcję prezesa Zarządu Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizując corocznie wypoczynek letni dla dzieci, pomoc żywnościową oraz rzeczową dla najuboższych. W 2005r. zorganizował Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, wypłacającego comiesięcznie 25 stypendiów dla najlepszych uczniów. Jest laureatem nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, nagrody I stopnia Kuratora Oświaty i Wychowania. Odznaczony Złotą Odznaką ZNP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem dr Jordana, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Na zdjęciu w środku: Jan Wojtyszyn
AGREGATY FOGO Sp. z o.o. – w kategorii: Partnerska formuła budowania gospodarki

W 2006 roku marka Fogo debiutowała z powodzeniem na światowych rynkach. Obecnie firma skupia się na dalszym rozszerzaniu kręgu odbiorców na rynkach europejskich Gamę produktów stanowią:. agregaty przenośne, agregaty stacjonarne, agrowaty i agrovolty, motopompy. W ciągu 16 lat od powstania firmy, której podstawą jest wyłącznie polski kapitał, wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjna i zarządzająca opracowała własne systemy działania. Dzięki długoletniej i rzetelnej działalności na rynku firma Agregaty FOGO znalazła się w ścisłej czołówce polskich producentów agregatów, jednocześnie stając się liderem w produkcji agregatów prądotwórczych dużej mocy. Od paru lat właściciele FOGO angażują się w sponsoring piłki nożnej oraz sportu żużlowego. Wspierają Luboński KS FOGO, Lecha Poznań oraz Unię Leszno.

Podkreślenia wymagają zasługi w animowanie kibiców i propagowanie zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie. Lokalny patriotyzm objawia się nawet w inwestycjach, które podejmują. A przy tym potrafią zachować ludzką twarz. Pomóc, gdy sytuacja tego wymaga. Nie dla rozgłosu, ale z dobroci serca.

Na zdjęciu: Tomasz Błaszak Prezes Zarządu Fogo

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90