CELE UNII  WIELKOPOLAN

Podstawowe cele programowe stowarzyszenia Unia Wielkopolan to:

Cel I.

Rozwijanie własnych form działania, nawiązujących do wielkopolskiego pozytywizmu i nurtu pracy organicznej, dzięki którym możemy zrealizować swoje pragnienia i osiągnąć satysfakcję.

Cel II.

Rozwijanie samorządowych zdolności Wielkopolan przez lepsze wykorzystanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz popieranie i promocję inicjatyw i działań sprzyjających autonomicznemu rozwojowi jednostek i grup, które dają możliwość wzrostu społeczno-kulturalnego i gospodarczego Wielkopolski.

Cel III.

Ulepszanie jakości życia Wielkopolan przez zmianę relacji miedzy społeczeństwem a państwem, tworzenie samorządnego politycznie i gospodarczo regionu, wyposażonego w zagwarantowane konstytucyjne uprawnienia prawodawcze i wykonawcze oraz prawo tworzenia własnego budżetu, stwarzających atmosferę zaufania i szacunku dla idei regionalizmu i wspierania godności własnej Wielkopolan.

Cel IV.

Kreowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego organizmu regionalnego, stwarzającego zarazem możliwości rozwoju różnych dziedzin gospodarki i umocnienia pozycji czystej, gospodarnej Wielkopolski wśród regionów kraju i jednoczącej się Europy.

Cel V.

Budowanie teraźniejszości i przyszłości regionu, otwartego na inwestorów, partnerów gospodarczych i turystów przez rozwijanie i umacnianie samorządności terytorialnej jako najbardziej efektywnej formy demokracji lokalnej w Wielkopolsce.

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90