O STOWARZYSZENIU

Unia Wielkopolan jest stowarzyszeniem utworzonym 17 grudnia 1990 r. przez grono aktywnych mieszkańców Wielkopolski z różnych opcji politycznych i światopoglądowych. Nie bacząc na różnice występujące wśród swych członków, natomiast odwołując się do regionalnej tradycji pracy organicznej, Unia Wielkopolan postawiła sobie za cel decentralizację struktur zarządzania w Polsce i w regionie, które winno się dokonać poprzez odrodzenie samorządności terytorialnej oraz regionalizację kraju. Dlatego członkowie stowarzyszenia od początku aktywnie włączyli się w budowanie zrębów samorządności lokalnej w wielkopolskich gminach. Wielu z nich zostało wybranych radnymi, wielu weszło w skład zarządów gmin.

Obok praktycznej działalności swoich reprezentantów w radach gmin, Unia Wielkopolan wypracowała własną koncepcję regionalizacji, którą starała się przedstawiać i popularyzować na forum regionalnym oraz ogólnopolskim. Wbrew zarzutom stawianym przez przeciwników regionalizacji również naszemu stowarzyszeniu, Unia Wielkopolan zawsze opowiadała się za integralnością terytorialną Polski. Regionalizacja miała jedynie poprawić efektywność zarządzania i wydatkowania środków publicznych, nadać podmiotowość zbiorowościom regionalnym oraz stworzyć szansę wykorzystania pozytywnych cech regionalnych mentalności dla wspólnego dobra.
Po utworzeniu dużych województw w 1999 r. Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania. Decyzją V Kongresu stowarzyszenia, który odbył się w 1996 r. w programie jako cel nadrzędny zapisano podnoszenie jakości życia w Wielkopolsce. Nad realizacją tego celu czuwa powołany przez Unię Wielkopolan ośrodek badawczo-rozwojowy Wielkopolski Instytut Jakości.

Wśród działań o charakterze naukowym i doradczym ważne miejsce w działalności Wielkopolskiego Instytutu Jakości zajmuje upowszechnianie kultury jakości i filozofii zarządzania przez jakość m.in. poprzez organizowanie takich przedsięwzięć jak: program Wielkopolska Jakość i Konkurs o Wielkopolską Nagrodę Jakości. I właśnie popularyzacja idei jakości tak w sferze gospodarczej jak i społeczno-samorządowej stanowi obecnie wizytówkę Unii Wielkopolan.
Promowanie idei jakości nie wyczerpuje obecnego zakresu działań Unii Wielkopolan. Stowarzyszenie nie zapomina o wielkopolskich tradycjach – o ich pielęgnowaniu i zachęcaniu do ich lepszego poznawania. Wspiera edukację regionalną oraz wszelkie inicjatywy służące utrwalaniu dobrych wzorców z przeszłości, którymi szczycą się wszyscy Wielkopolanie, aczkolwiek nie zawsze pamiętają o ich współczesnym zastosowaniu. Od kilku lat Unia jest organizatorem Dni Pracy Organicznej.

Władze Unii Wielkopolan

PAWEŁ LESZEK KLEPKA

Paweł leszek klepka

Prezydent Unii Wielkopolan

Monika Leman-Tomaszewska

Sekretarz Generalny

Roman Schrődter

Skarbnik

Ryszard Ciesielski

Wiceprezydent Unii Wielkopolan

Agnieszka Ziomek

Wiceprezydent Unii Wielkopolan

Grzegorz Wojtera

Wiceprezydent Unii Wielkopolan

Michał Walenciak

Wiceprezydent Unii Wielkopolan

Rafał Marek

Przewodniczący Rady

Zbigniew Romała

Wiceprezydent Unii Wielkopolan

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90