2021 rok

X Jubileuszowe Dni Pracy Organicznej

X Jubileuszowe Dni Pracy Organicznej

Lata 2020 i 2021 są szczególnymi ze względu na czas pandemii, ale i dla działalności Unii Wielkopolan. W tym czasie przypada 30-lecie działalności Unii Wielkopolan, ale i szczególny jubileusz Dni Pracy Organicznej – jednych z najbardziej prestiżowych wydarzeń na skalę nie tylko Wielkopolski. W ramach naszych unikatowych wydarzeń w roku 2021 pod hasłem WOLNA-WIELKA-ORGANICZNA kiedy kontynuujemy ponadczasowe idee, tak bliskie sercom wszystkich Wielkopolan. Działania promocyjno-marketingowe wydarzeń realizowane będą m.in. poprzez: TV WTK, Głos Wielkopolski, Poznański Prestiż oraz stronę internetową Unii Wielkopolan i social media. Jak corocznie wspierać nas będzie Komitet Honorowy, Partnerzy i Dobroczyńcy, tacy jak m.in.: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Poznański, Gmina Suchy las itp. W ramach obchodów planujemy także debatę publiczną, koncerty oraz uczczenie pamięci i złożenia kwiatów na grobach wybitnych współczesnych organiczników – Laureatów Wawrzynu Honorowego Pracy Organicznej: Prof. Stefana Stuligrosza, dr Wandy Błeńskiej i prof. Jacka Łuczaka. W ramach organizowanych wydarzeń przyznamy sześć statuetek Wawrzynów Pracy Organicznej dla Laureatów roku 2021. Autorem i wykonawcą Wawrzynów od 10 lat jest dr Michał Wielopolski – artysta rzeźbiarz, adiunkt na Uniwersytecie Artystycznym.

X Jubileuszowe Dni Pracy Organicznej 2021 poświęcamy Rodowi Mielżyńskich.
Wydarzenia planowane są w tym roku w październiku. Z zaplanowaną Galą Finałowa w dniu 14 października w Bazarze Poznańskim.

Oprawą szczególną X Dni Pracy Organicznej będzie:
– sporkanie z młodzieżą w PTPN
– spotkanie przy Pomniku Karola Marcinkowskiego:
uczczenie pamięci poprzez złożenie kwiatów m.in. z udziałem samorządowców, Laureatów Wawrzynów i Nagród Jakości, młodzieży szkolnej i mieszkańców.

– Uroczysta Gala wraz z koncertem w Bazarze Poznańskim, kiedy to wręczone zostaną:
po raz X – Wawrzyny Pracy Organicznej 2021
po raz XXIII – Wielkopolska Nagroda Jakości 2021.

Szczegółowy program obchodów 

Rok 2021 został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich”. Wspominając tę zasłużoną rodzinę i zważywszy, że w roku 2021 przypada 150. rocznica urodzin Ignacego Macieja Karola Mielżyńskiego wybrano na patrona jubileuszowych wydarzeń rodzinę Mielżyńskich.

To jeden z rodów, którego członkowie wywarli istotny wpływ na historię Wielopolski. Dla przykładu:

Ignacy Maciej Karol Mielżyński (1871-1938).

Założył stadniny w Iwnie i Chobienicach – z zamiłowania uprawiał sport jeździecki, zdobył sławę na torach jeździeckich w Niemczech. Brał udział w powstaniu wielkopolskim i w wojnie w roku 1920, podczas której uformował ochotniczy wielkopolski pułk jazdy. Odznaczony został m.in. Krzyżem Virtuti Militari.

Seweryn Mielżyński hrabia herbu Nowina ( 1804- 1872)

Działacz polityczny, malarz, kolekcjoner dzieł sztuki, uczestnik powstań narodowych, prezes honorowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1865–1872.

Józef Mielżyński (1824-1900).

Rolnik, poseł na Sejm pruski, prezes Towarzystwa Pomocy Naukowej i współtwórca muzeum przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Maciej Józef Franciszek Mielżyński (1799-1870).

Działacz polityczny i społeczny, adiutant gen. Dezyderego Chłapowskiego w powstaniu listopadowym, współpracownik Karola Marcinkowskiego. Należał do twórców Bazaru Poznańskiego oraz Towarzystwa Pomocy Naukowej. Był posłem do Sejmu pruskiego, a także członkiem Komitetu Narodowego podczas powstania Wiosny Ludów. Doprowadził do wysokiego poziomu gospodarstwo w Chobienicach. Organizował praktyki rolne dla synów ziemian i ekonomów. Dbał o oświatę na wsi, utrzymywał ochronkę i szkołę.

Maciej Ignacy Przecław Mielżyński (1869-1944).

Artysta malarz, działacz narodowy w Wielkopolsce i na Śląsku, poseł do parlamentu niemieckiego. Popierał polski ruch narodowy w zaborze pruskim, był dowódcą III powstania śląskiego. Napisał m.in. „Wspomnienia i przyczynki do historii II powstania górnośląskiego”.

Organizator

Honorowy patronat

Komitet honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Dobroczyńcy

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90