2020 rok

Wawrzyny Pracy Organicznej

ORGANIZATOR

PARTNER STRATEGICZNY

Honorowy Wawrzyny Pracy Organicznej

Decyzją Kapituły pod przewodnictwem Prof. dr hab. Agnieszki Ziomek Wawrzyn Honorowy Pracy Organicznej otrzymała w tym roku Pani ALEKSANDRA BANASIAK – „Siostra Awana” . Laur wręczono w dniu 16 października 2020 roku podczas spotkania w Muzeum w towarzystwie Prezydenta Pawła Leszka Klepki i sekretarz Generalnej Moniki Leman-Tomaszewskiej. Pełna werwy Laureatka przyjechała na wręczenie własnym samochodem. Może być wzorem dla innych do naśladowania, jeśli chodzi o kondycję, podejście do życia i zaangażowanie w sprawy Wielkopolski i kraju.

O Laureatce:
Aleksandra Banasiak to 85-letnia pielęgniarka i bohaterka Poznańskiego Czerwca 56 r., która pod kulami ratowała rannych poznaniaków na ulicach Poznania. W „czarny czwartek – 56” jako pierwsza wyszła na ulicę, by opatrywać rannych manifestantów i sama też została ranna. Przesłuchana jako świadek w procesie uczestników Czerwca ‘56 zeznała, że to funkcjonariusze bezpieki pierwsi zaczęli strzelać do robotników. W roku 1991 ukończyła rehabilitację na poznańskiej AWF, a od 1992r. była prezesem Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec 56”, obecnie honorowa przewodnicząca organizacji. W 2005 roku uhonorowano ją Medalem Florence Nightingale, przyznawanym zasłużonym pielęgniarkom z całego świata a w 2016 Europejską Nagrodą Obywatelską. Jako 85-latka bierze nadal aktywny udział zarówno w życiu miasta Poznania, jak i w życiu publicznym, uczestniczy w spotkaniach, by szerzyć wiedzę m.in. wśród młodzieży o Powstaniu Poznańskim.

Autor zdjęć – Alicja Kulbicka

Wawrzyn w kategorii Edukacja.

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu została laureatką Wawrzynu Pracy Organicznej w kategorii Edukacja. Wawrzyny nadany został przez Unię Wielkopolan podczas inauguracji roku akademickiego w dniu 16 października 2020 roku w Poznaniu. Laur z rąk Prezydenta Unii Wielkopolan odebrała Pani rektor prof. dr hab. Hanna Kostrzewska. Wydarzenie transmitowane było kanałem streamingowym. Ważnym elementem inauguracyjnego spotkania było wręczenie Wawrzynu i innych medali, natomiast artystycznie fantastyczne prawykonanie Z. Kozub: Kwintet fortepianowy „Paderesiana” (2020) w składzie: Anna Kozub – fortepian, Mariusz Derewecki – I skrzypce, Ewelina Pachucka-Mazurek – II skrzypce, Marcin Murawski – altówka, Maciej Mazurek – wiolonczela.

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu to od stu lat uczelnia i nie tylko ważny ośrodek muzyczny w Poznaniu, ale przede wszystkim ceniona placówka dydaktyczna, którą ukończyło ponad 3600 absolwentów.

Zarówno studenci, jak i pracownicy Akademii Muzycznej zdobywają nagrody na prestiżowych konkursach muzycznych, m.in. w: Aqua, Alessandrii, Darmstadt, Haarlem, Kolonii, Mediolanie, Moskwie, Paryżu, Sankt Petersburgu, Tokio, Wiedniu. Z poznańską uczelnią związane są wybitne osobowości artystyczne i pedagogiczne. Trójce najwybitniejszych: Prof. Stefanowi Stuligroszowi – dyrygentowi, Prof. Jadwidze Kaliszewskiej – skrzypaczce i Prof. Andrzejowi Koszewskiemu – kompozytorowi – nadała tytuły doktorów honoris causa. Prof. Stefan Stuligrosz – student, pedagog, dyrygent i rektor został w 2012 r. pierwszym laureatem Wawrzynu Honorowego Pracy Organicznej a jego Alma Mater jest tegoroczną Jubilatką. Uczelnia rozpoczęła działalność w roku 1920 jako Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna, przemianowana w 1922 roku na Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Od roku 1947 funkcjonuje jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, a od 1981 roku jako Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Autor zdjęć: Bartosz Seifert

Wawrzyn w kategorii: Partnerska Formuła Budowania Gospodarki.

Wawrzyn Pracy Organicznej w Kategorii Partnerska Formuła Budowania Gospodarki w dniu 21 października 2020 otrzymało Przedsiębiorstwo: Pralnia „Sonia” Stanisław Pirch. Laureata uhonorowano przed koncertem Nuli Stankiewicz „Idź swoją drogą”, która śpiewała piosenki Jonasza Kofty w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. Unikatową na skalę Polski najważniejszą Nagrodę Pracy Organicznej wręczyli: członek zarządu Województwa Wielkopolskiego – Marszałek Jacek Bogusławski i Prezydent Unii Wielkopolan – Paweł Leszek Klepka.

Pralnia „SONIA” to marka – jedna z najbardziej znanych w Pile i w północno-zachodniej Polsce. Kojarzy się na rynku lokalnym nie z imieniem greckiej piękności, lecz z pralnią, największą w okolicy i całej Wielkopolsce. Zakład świadczy usługi pralnicze na wysokim poziomie zgodnie z posiadanymi certyfikatami i atestami.

Właściciel Pralni „Sonia” Pan Stanisław Pirch to zarówno społecznik, jak i przedsiębiorca działający dosłownie i w przenośni w Zakładzie „pełną parą”. To działacz lokalny i krajowy, wspierający wszelkie inicjatywy społeczne i patriotyczne, ale i laureat wielu prestiżowych medali i wyróżnień otrzymanych za wsparcie na rzecz lokalnej społeczności. Reprezentowana przez Pana Stanisława Pralnia „Sonia” to laureatka wielu konkursów m.in. programu Wielkopolskiej Jakości i unikatowej Wielkopolskiej oraz Polskiej Nagrody Jakości. Właściciel swoją postawą zarówno w pracy, jak i działając na rzecz lokalnych oraz krajowych inicjatyw dowodzi, że „praca organiczna” nigdy się nie kończy. Zaś rozumienie przez Pana Stanisława Pircha społecznej odpowiedzialności biznesu jako wielkiej misji przedsiębiorcy jest godne pochwały i stanowić może dla innych wzór do naśladowania.

Autor zdjęć: Zbigniew Komorowski

Wawrzyn w kategorii
KULTURA

Pan Robert Jędrzejczak – jako współczesny organicznik jest inicjatorem i organizatorem licznych wystaw, spotkań autorskich, koncertów, pokazów, a także warsztatów. Dzięki staraniom Laureata i Powiatu Międzychodzkiego udała się rewitalizacji i odbudowa budynku Muzeum, dzięki czemu jest to coraz bardziej atrakcyjne miejsce na mapie Wielkopolski. W ubiegłym roku powstała przy Zamku Magnacka Stanica będąca punktem postojowo – widokowym, która podniosła atrakcyjność turystyczną miejsca, ale i regionu. Laureat jest od wielu lat dyrektorem Powiatowej Instytucji Kultury – Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. Pełnioną funkcję wykonuje bardzo rzetelnie, mocno angażując się w rozwój kultury wśród mieszkańców powiatu międzychodzkiego. Pan Jędrzejczak to współczesny organicznik – miłośnik i pasjonat historii, który poświęca mnóstwo wolnego czasu innym i realizacji swojej pasji.

Wawrzyn w  kategorii
PRACA NA RZECZ WSPÓLNOT LOKALNYCH

Pan Sławomir Wesołek – „WESOŁY” mieszkaniec wsi Wilczna, w gminie Słupca. Lokalny organicznik, patriota, lider i społecznik, honorowy dawca krwi, członek stowarzyszenia Ratujmy Życie, bardzo oddany pracownik komendy Państwowej Straży Pożarnej. Lokalna społeczność mówi o nim, że to ambasador hasła – „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. To pomysłodawca wielu wydarzeń i inicjator ciekawych miejsc w gminie Słupca. Wielu nazywa go też „społecznym inspektorem budowy”. Nasz „Wesoły” potrafi wielu ludzi porwać do działania. Od 2011 jest też prezesem ochotniczej straży pożarnej niosąc pomoc ludziom potrzebującym. To współczesny wzór do naśladowania, którego motto brzmi: „jeśli coś robisz, rób to dobrze”.

Wawrzyn im. Emilii Sczanieckiej
Siostra Jadwiga Targańska

W dorobku Siostry jest m.in. program nauczania szkoły zasadniczej specjalnej zatwierdzony przez MEN czy udział w zespole ds. reformy systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To wybitny nauczyciel i dyrektor o szczególnych zasługach dla edukacji i bogatym dorobku publikacyjnym, skoncentrowana na drugim człowieku, który potrzebuje wsparcia i pomocy. Laureatka to wieloletnia i zasłużona siostra dyrektor ośrodka Pedagogiczno-Rehabilitacyjnego – Zespół Placówek Oświatowych „Nasz Dom” im. Bł. Marii Angeli w Gębicach k. Czarnkowa. Posługę niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży zaczęła na stanowisku dyrektora w sierpniu 1974 roku; a w 1976 zainicjowała budowę nowego ośrodka. Zgłębiała przez lata wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej biorąc udział w konferencjach w Polsce i za granicami kraju. Wychowankowie Siostry brali udział m.in. w olimpiadzie w Barcelonie.

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90