Podziękowania

IX Dni Pracy Organicznej

ORGANIZATOR

PARTNER STRATEGICZNY

Partnerem strategicznym wydarzeń związanych z IX edycją Dni Pracy Organicznej jest ENEA. Dziękujemy serdecznie przedsiębiorstwu ENEA za udzielone wsparcie. Osobne podziękowania kierujemy do Gmin, jak Gmina Suchy Las – https://www.suchylas.pl/ czy Gmina Dopiewo – https://www.dopiewo.pl/. Przy organizacji DPO nieocenione było także zaangażowanie Komitetu Honorowego, Partnerów i Dobroczyńców za co organizatorzy pięknie dziękują.

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90