DPO

Dni Pracy Organicznej

Obchody Dni Pracy Organicznej to inicjatywa Unii Wielkopolan mająca na celu kontynuowanie wielkopolskich tradycji pracy organicznej, utrwalająca w społeczeństwie dobre wzorce z przeszłości

sukces po wielkopolsku

Dni Pracy Organicznej

Obchody Dni Pracy Organicznej to inicjatywa Unii Wielkopolan mająca na celu kontynuowanie wielkopolskich tradycji pracy organicznej, utrwalająca w społeczeństwie dobre wzorce z przeszłości. W ramach obchodów organizowane są wydarzenia społeczno-kulturalne i naukowe, symboliczne uczczenie Organiczników, konferencje naukowe, konkursy dla młodzieży szkolnej czy występy artystyczne. W szczególnym roku 2019 obchody organizowaliśmy pod hasłem WOLNA-WIELKA–ORGANICZNA w stulecie Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, Odzyskania Niepodległości i Powstania Poznańskich Uczelni. W ramach obchodów po raz pierwszy zorganizowaliśmy Debatę Publiczną z udziałem ekspertów, naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli świata mediów, studentów. Debata podzielona była na trzy panele: Idea, Gospodarka, Perspektywa i przybliżyła zagadnienie dzisiejszego rozumienia pracy organicznej i jej wymiaru.

Przez ową pracę organiczną najczęściej rozumiemy pracę nad obronnością ludności polskiej znajdującej się pod zaborami. Praca organiczna była realizowana na różnych polach. Kiedyś jej istotą była obrona tego, co polskie. Broniono ziemi i języka polskiego, tworzono rodzime podmioty gospodarcze, prowadzono działalność wychowawczą. Historycznie ważną rolę odegrali m.in.:

Wielcy Wielkopolanie

ks.Piotr wawrzyniak

Współtwórca polskich banków spółdzielczych

ks. augustyn samarzewski

Założyciel Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych

hipolit cegielski

Nauczyciel języka polskiego i polski przedsiębiorcą

karol marcinkowski

Lekarz, który poświęcał swoje życie ochronie zdrowia najbiedniejszych

emilia sczaniecka

Założycielka pierwszego w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet oraz instytucji Pomocy naukowej dla ubogich dziewcząt.

jadwiga zamoyska

Prowadziła pracę wychowawczą, pisała książki patriotyczne

Dziś współczesna gospodarka ma nieco inny charakter niż gospodarka XIX-wieczna. Przeżywamy obecnie mocny wzrost znaczenia nowoczesnych technologii i dominującą rolę internetowych mediów czy telewizji. Z tego powodu także praca organiczna pod dzisiejszymi „zaborami” musi być prowadzona w nieco inny sposób i rozumiana być nieco inaczej niż kiedyś będąc pod zaborami.