DPO

Dni Pracy Organicznej

Obchody Dni Pracy Organicznej to inicjatywa Unii Wielkopolan mająca na celu kontynuowanie wielkopolskich tradycji pracy organicznej, utrwalająca w społeczeństwie dobre wzorce z przeszłości

sukces po wielkopolsku

Dni Pracy Organicznej

Obchody Dni Pracy Organicznej to inicjatywa Unii Wielkopolan mająca na celu kontynuowanie wielkopolskich tradycji pracy organicznej, utrwalająca w społeczeństwie dobre wzorce z przeszłości. W ramach obchodów organizowane są wydarzenia społeczno-kulturalne i naukowe, symboliczne uczczenie Organiczników, konferencje naukowe, konkursy dla młodzieży szkolnej czy występy artystyczne. W tym szczególnym roku 2019 obchody organizujemy pod hasłem WOLNA-WIELKA–ORGANICZNA w stulecie Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, Odzyskania Niepodległości i Powstania Poznańskich Uczelni. W ramach tegorocznych wydarzeń po raz pierwszy zorganizujemy Debatę Publiczną z udziałem ekspertów, naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli świata mediów, studentów. Debata podzielona będzie na w trzy panele: Idea, Gospodarka, Perspektywa i ma przybliżyć zagadnienie „jak dziś rozumiana jest praca organiczna i jaki ona dziś ma wymiar”.

Przez ową pracę organiczną często rozumiemy pracę nad obroną ludności polskiej znajdujących się pod zaborami. Praca organiczna była realizowana na różnych polach. Kiedyś jej istotą była obrona tego, co polskie. Prowadzona była działalność wychowawcza, broniono ziemi i języka polskiego, tworzono rodzime podmioty gospodarcze. Historycznie ważną rolę odegrali m.in.:

Wielcy Wielkopolanie

ks.Piotr wawrzyniak

Współtwórca polskich banków spółdzielczych

ks. augustyn samarzewski

Założyciel Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych

hipolit cegielski

Nauczyciel języka polskiego i polski przedsiębiorcą

karol marcinkowski

Lekarz, który poświęcał swoje życie ochronie zdrowia najbiedniejszych

emilia sczaniecka

Założycielka pierwszego w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet oraz instytucji Pomocy naukowej dla ubogich dziewcząt.

jadwiga zamoyska

Prowadziła pracę wychowawczą, pisała książki patriotyczne

Dziś współczesna gospodarka ma nieco inny charakter niż gospodarka XIX-wieczna. Aktualnie przeżywamy wzrost znaczenia nowoczesnych technologii i dominującą rolę internetowych mediów oraz telewizji. Mamy zatem zupełnie inne warunki. Z tego powodu także praca organiczna pod dzisiejszymi „zaborami” musi być prowadzona w nieco inny sposób i rozumiana być nieco inaczej niż kiedyś kiedy Polska znajdowała się pod zaborami.