21.04.2022 11:30 – 16:15

Debata - WOLNA ORGANICZNA WIELKA

ORGNIZATOR

Współorganizator

Projekt dofinansowany przez:

Praca organiczna – z XIX do XXI wieku

Debata odbyła się 21 kwietnia i zgromadziła w Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa licealistów z Poznania i Koźmina Wielkopolskiego oraz studentów WNPID, którzy przysłuchiwali się trzem panelom. Debatę otworzyli organizatorzy – Prezydent Unii Wielkopolan Paweł Leszek Klepka i Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, prof. dr hab. Andrzej Stelmach. Obaj podkreślali znaczenie idei pracy organicznej, zwracali też uwagę na konieczność realizacji tej idei w życiu codziennym. Mówili o cechach charakterystycznych Wielkopolan. Zapraszając na debatę Prezydent Unii specjalne podziękowania złożył Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, który sfinansował debatę. Dzięki temu cała debata była tłumaczona na język migowy. Można też ją było śledzić na żywo w internecie – jej zapis jest dostępny na Facebooku WNPID. Moderatorem debaty był prodziekan WNPID prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski.

W pierwszym panelu – WOLNA – udział wzięło trzech wybitnych znawców historii Wielkopolski: prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, (były prorektor UAM i wiceprezydent Unii Wielkopolan), prof. UEP dr hab. Filip Kaczmarek (prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) oraz dr Dariusz Grzybek (prezes zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie).

W trakcie panelu dyskutowano o tym, co oznacza „praca organiczna”, jaki miała wpływ na „wolność” Poznaniaków i Wielkopolan pod zaborami. Paneliści przybliżyli wiele ciekawych wątków z historii Poznania i Wielkopolski. Wspominano „Wóz Drzymały” oraz mniej i bardziej znane wątki z życiorysów dziwiętnastowiecznych ograniczników, takich jak” Dezydery Chłapowski, Edward Raczyński, Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Augustyn Szamarzewski, Piotr Wawrzyniak, Maksymilian Jackowski, August Cieszkowski czy Seweryn Mielżyński. Poruszono także kwestię znaczenia zaboru pruskiego dla kształtowania świadomości Wielkopolan, dyskutowana o różnicach między zaborami, jak również dyskutowano o pozytywnych i negatywnych stereotypach Poznaniaków i Wielkopolan.

W drugim panelu – ORGANICZNA – dyskutowało trzech absolwentów Wydziału, można powiedzieć nie tylko młodych, ale i już doświadczonych samorządowców, nie będzie chyba zbytnią przesadą, gdy powiemy „współczesnych organiczników”: Mariusz Wiśniewski (I zastępca Prezydenta Poznania), Patryk Jędrowiak (Burmistrz Ostrzeszowa) i dr hab. Mikołaj Tomaszyk (były zastępca burmistrza Lubonia, ekspert samorządowy, adiunkt na WNPID UAM).

Samorządowcy rozmawiali, czy dziś ideały pracy organicznej przekładają się w jakiś sposób na skuteczną pracę w samorządzie (gminnym, powiatowym, wojewódzkim). Zastanawiali się, czy można mówić, że jest jakiś etos pracy Wielkopolanina lub Poznaniaka. Czy ta organicznikowska tradycja w jakimś sensie definiuje naszą tożsamość lokalną? Wreszcie rozmawiano o jakości pracy wielkopolskich samorządów oraz wyzwaniach, przed którymi aktualnie stoją.

Trzeci i ostatni panel – WIELKA – był poświęcony przyszłości, przede wszystkim studentom i absolwentom wchodzącym na rynek pracy. Ich kompetencjom, stylowi życia i pracy. Dlatego też w finałowej części debaty udział wzięli: Rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, dyrektor personalny Volkswagen Poznań Marcin Jankowski oraz zastępczyni dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania Anna Wawdysz. Paneliści zastanawiali się, czy uczelnia akademicka taka, jak UAM, dobrze przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy. Zwracali uwagę na różnice pomiędzy pokoleniami X, Y i Z zarówno w podejściu do pracy, jak i w różnicach w motywacji oraz sposobach rekrutacji. Wiele mówiono, że uczelnia akademicka w pierwszej kolejności powinna kształcić ludzi twórczych i otwartych, takich którzy potrafią zajmować się problemami i szukać kreatywnych rozwiązań. A tacy z pewnością znajdą pracę i się sprawdzą.

W panelu zwracano uwagę na specyfikę mieszkańców Poznania i Wielkopolski, wskazywano kolejny raz na praktyczność zakorzenioną w tradycji pracy organicznej. Przytaczano interesujące dane, że wśród 104 tysięcy studentów w Poznaniu, aż 60% stanowią Wielkopolanie. Najwięcej miejsca poświęcono pokoleniu Z, jego ambicjom i szansom, które przed nimi stawia świat. W tym kontekście nie można było też przejść obojętnie obok słynnego stwierdzenia profesora Marcina Matczaka, który w jednej z dyskusji stwierdził m.in., że „wątpię, aby tacy ludzie byli gotowi pracować po 16 godzin na dobę, żeby osiągnąć sukces”, dodając, że młodzież z prowincji jest bardziej ambitna i lepiej rokująca. Te głośne i kontrowersyjne tezy spowodowały, że panel trzeci okazał się najbardziej polemiczny, czego najlepszym dowodem była największa liczba pytań i komentarzy ze strony widowni.

Debatę zakończyło wręczenie wszystkim panelistom pamiątkowych medali i zapowiedź kolejnych debat z cyklu „Wolna-Organiczna-Wielka”, na które już dziś zapraszamy.

Organizatorzy we współpracy z prof. dr hab. Szymonem Ossowskim

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90