laureaci

IV GALA DNI PRACY ORGANICZNEJ

Bazar Poznański – 2015 rok

Honorowy Wawrzyn Pracy Organicznej 2015

Prof. Hanna Suchocka

Ukończyła studiach na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przez rok pracowała w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UAM. Od 1990 r. byłą zatrudniona w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN. W 1994 roku Papież Jan Paweł II przyjął Hannę Suchocką w poczet członków Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
Była Pani Premier Hanna Suchocka należy do grona wybitnych Wielkopolan, silnie związanych z Poznaniem, którzy wytrwałą pracą, podbudowaną wysokimi kompetencjami, sięgnęli po wysokie, odpowiedzialne stanowiska i funkcje. Podkreślenia wymaga wkład Hanny Suchockiej w rozwój nauk prawnych, zwłaszcza w zakresie prawa konstytucyjnego, praw człowieka i problemów transformacji ustrojowej, a także jej działalność w służbie publicznej, zarówno w Polsce (w tym w zakresie normalizacji stosunków Kościoła i państwa) jak i na arenie międzynarodowej.

Na zdjęciu: Paweł Leszek Klepka i prof. Hanna Suchocka
Małgorzata Chmielewska – Wawrzyn im. Emilii Sczanieckiej

Urodzona 20 marca 1951 w Poznaniu – polska siostra zakonna, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”. Pracowała jako katechetka z niewidomymi dziećmi w Laskach i w duszpasterstwie niewidomych u ks. Stanisława Hoinki na ul. Piwnej w Warszawie. Organizowała także pomoc dla kobiet z więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Obecnie prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn.
W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach z marginesu. Osoby wykluczone próbuje przywrócić do społeczności poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy. Dlatego powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Wyroby następnie są sprzedawane w sklepach lub przez Internet.

Na zdjęciu od lewej: Paweł Leszek Klepka, s. Małgorzata Chmielewska, prof. Jarosław Liberek
Przemysław Basiński VERBA SACRA – w kategorii: Kultura

Pomysłodawca i reżyser interdyscyplinarnego projektu o charakterze artystyczno-naukowo-religijnym, poświęconego tradycji słowa w kulturze duchowej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2000 r. w formie cyklu dwunastu prezentacji tekstów biblijnych. W ramach projektu realizowane są następujące przedsięwzięcia:
– Modlitwy Katedr Polskich
– Modlitwy Katedr Europejskich
– Wielka Klasyka – obejmujący dzieła klasyki narodowej i światowej,
– Festiwal Sztuki Słowa wraz z konkursem na interpretację tekstu sakralnego i religijnego,
– Polski Maraton Biblijny Biblia A
Projekt ukierunkowany jest na zachowanie i pielęgnowanie tradycji słowa w kulturze narodu polskiego, z uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego, ukazując jednocześnie, że wiara łączy się z dziejami Polski.

Na zdjęciu od lewej: Paweł Leszek Klepka, Przemysław Basiński, prof. Jarosław Liberek, Ryszard Ciesielski
Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Firdlera (Arkady Radosław Fiedler, Marek Fiedler) – w kategorii: Edukacja

Muzeum otwarto 1 stycznia 1974 w domu rodzinnym (willi) Fiedlerów. Wiadomości o zgromadzonych eksponatach były przyczyną licznych wizyt osób z zewnątrz. Ta duża popularność kolekcji spowodowała, że Arkady Fiedler postanowił udostępnić ją społeczeństwu. Od 1973 trwały prace adaptacyjne prowadzone przez Fiedlerów i ich znajomych, zwłaszcza budowniczego Feliksa Skrzypczaka i plastyka Zygmunta Konarskiego. Muzeum poprzez swoją działalność, w tym rożnego rodzaju akcje, wspiera dialog międzynarodowy, międzykulturowy, międzyreligijny oraz międzypokoleniowy; dba o bogactwo kultury, tradycji i przyrody, pomaga w przezwyciężaniu wszelkich barier.

Na zdjęciu: Marek Fiedler
Łukasz Andrzej Zaranek – w kategorii: Praca na rzecz wspólnot lokalnych

32-letni mieszkaniec małej wsi Pruśce w gminie Rogoźno. W 2012 roku powołał do życia Młodzieżową Drużynę Sołectwa Pruśce, przez co zapewnił uczniom szkoły podstawowej regularne popołudniowe zajęcia i treningi, skutecznie odciągając ich od zagrożeń cywilizacyjnych. Zajmował się organizacją różnorakich imprez służących społeczeństwu lokalnemu: turnieje piłki nożnej, turnieje siatkówki, spotkania przy ognisku, czy imprezy muzyczno-rozrywkowe. Jest także dziennikarzem, a jego teksty ukazują się w lokalnej prasie czy w miesięczniku Filantrop naszych czasów, czasopiśmie osób niepełnosprawnych.
Mimo obowiązków zawodowych i osobistych nigdy nie brakuje mu czasu na działanie społeczne, które ? jak sam mówi ? jest solą jego życia.

Na zdjęciu od lewej: Paweł Leszek Klepka, Łukasz Zaranek, prof. Jarosław Liberek, Ryszard Ciesielski
Łukasz Andrzej Zaranek – w kategorii: Praca na rzecz wspólnot lokalnych

Firma w ostatnim czasie zaangażowała się w kilka projektów niemających charakteru biznesowego, ale wynikających z zasad CSR. Prezes Agrobexu Krzysztof Kruszona wielokrotnie publicznie podkreślał, że chce aby kierowana przez niego firma nie tylko budowała i sprzedawała mieszkania i domy, ale także dbała o lokalną społeczność, w której funkcjonuje, w której żyją jej klienci i często pracownicy.

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Kruszona, prof. Jarosław Liberek

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90