laureaci

III GALA DNI PRACY ORGANICZNEJ

Bazar Poznański – 2014 rok

Honorowy Wawrzyn Pracy Organicznej 2014

Prof. Jacek Łuczak

Profesor nauk medycznych specjalizujący się w m.in. anestezjologii, kardiologii oraz medycynie paliatywnej. Znany z zaangażowania w pionierskie działania z zakresu medycyny paliatywnej i hospicyjnej. Podjęte przez prof. Łuczaka inicjatywy wspomagają rozwój opieki paliatywnej, nie tylko w Poznaniu, ale także w w Polsce. Jest założycielem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, Hospicjum Palium, jest także odpowiedzialny za powołanie Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej ? pełniącej funkcję doradczą dla Ministra Zdrowia. Profesor Łuczak jest współautorem współczesnej koncepcji opieki hospicyjnej w Polsce oraz inicjatorem powstania programu szkoleń studentów w zakresie medycyny paliatywnej.

Na zdjęciu: Prof. Jacek Łuczak
Wojciech Spaleniak w Kategorii: Kultura

Dyrektor Biblioteki Raczyńskich -dzięki Wojciechowi Spaleniakowi biblioteka odnosi sukcesy m.in. w działalności kulturalnej, propagowaniu czytelnictwa i promocji poszczególnych publikacji. Posiada w swoim dorobku kilkadziesiąt publikacji. Jednym z największych sukcesów Wojciecha Spaleniaka związanych z zarządzaniem instytucją kultury, było doprowadzenie do rozbudowy głównego gmachu Biblioteki Raczyńskich, która zakończyła się w połowie 2013 roku. Był to bowiem kamień milowy w dalszym jej rozwoju w celu efektywnego zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników Biblioteki.

Na zdjęciu: Paweł Leszek Klepka oraz Wojciech Spaleniak
Prof. Lech Trzeciakowski w Kategorii: Edukacja

Profesor nauk historycznych specjalizujący się w dziejach Polski i Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem historii Wielkopolski i Poznania. Autor kilkuset publikacji. Jego twórczość naukowa, doceniana jest za staranną kwerendę źródłową, umiejętności analityczne i syntetyczne, znajomość światowej literatury oraz nowatorskie podejście do procesu historycznego. Jest autorem wielu publikacji i książek, wygłaszał odczyty na wielu uczelniach wyższych, wykształcił kilkuset magistrów oraz kilkudziesięciu doktorów. Uważany jest za współczesnego organicznika. Jest osobą aktywnie uczestniczą w życiu naukowym i społeczno-kulturalnym w Poznaniu.

Na zdjęciu: Prof. Lech Trzeciakowski.
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Kategorii: Praca na rzecz wspólnot lokalnych

Sołtys sołectwa Owczegłowy w Gminie Rogoźno. Wyróżniona w ramach konkursu „Sołtys na miarę Europy” za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności lokalnej, przyczyniającej się do rozwoju i promocji sołectwa. Krystyna Gromanowska prowadzi także Stowarzyszenie Baranek, działające na rzecz rozwoju i aktywizacji społecznej sołectwa Owczegłowy, poprzez takie programy jak „50+ Bądźmy aktywni” na rzecz aktywności ludzi starszych. Wspiera także młodzież i dzieci poprzez otwieranie świetlic lub zbiórki odzieży.

Na zdjęciu: Paweł Leszek Klepka, Maciej Kozik, Mirosław Broniszewski oraz Jarosław Liberek
Firma W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano?Nasienne sp. z o.o. w Kategorii: Partnerska formuła budowania gospodarki

Firma W. LEGUTKO funkcjonuje na rynku ogrodniczym już ponad 20 lat, oferując szeroki asortyment nasion różnych gatunków i odmian roślin ozdobnych, warzyw i ziół. W. LEGUTKO zaangażowana jest w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez m.in.: działalność charytatywną wpierając fundację ?Chcę Żyć?, pomagającej ciężko chorym i ubogim dzieciom oraz biorąc udział w akcji ?Nasiona dla Afryki?. Firma angażuje się również w działania na rzecz sportu i kultury.

Na zdjęciu: Paweł Leszek Klepka, Wiesław Legutko.

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90