Wystawa – Praca Organiczna

WOLNA ORGANICZNA WIELKA

Szlakiem patronów Unii Wielkopolan

(od Karola Marcinkowskiego przez Emilię Sczaniecką po Maksymiliana Jackowskiego)

Unia Wielkopolan ma za sobą 30 lat i nieprzerwanie wzmacnia wizerunek Wielkopolski jako regionu o tradycji pracy organicznej. Działania są także skierowanie na akcentowanie jakości pracy i aktywności gospodarczej. Trafiają one do młodzieży oraz przedsiębiorstwa i wpisują się w kalendarz corocznych wydarzeń. Unia Wielkopolan będzie nadal promować współpracę i nie poprzestanie we wzmacnianiu autorytetów ludzi najbardziej zasłużonych dla Wielkopolski.
Wystawa prezentuje Patronów – Organiczników historycznych, których wspominaliśmy przy okazji organizacji przez Unię Wielkopolan poszczególnych 10 edycji Dni Pracy Organicznej w Bazarze Poznańskim. Pod krótkim opisem Organicznika historycznego i jego zasług w zakresie pracy organicznej zaprezentowano aktualne odpowiedniki – wzorce współczesne godne naśladowania.

Idea promocji pracy organicznej poprzez m.in. wybór laureatów Wawrzynu w sześciu kategoriach jest bardzo dobrze odbierana przez Wielkopolan i nie tylko. Szczególne znacznie ma Wawrzyn Honorowy, który przyznawany jest dla wybitnych osobistości, które już niczego swoją postawą nikomu nie muszą udowadniać. Sam „Wawrzyn Pracy Organicznej” jest upamiętnieniem ks. Piotra Wawrzyniaka, wielkiego wielkopolskiego organicznika, którego słowa „Własną pracą i pomocą, a siłami zjednoczonemi” są do dziś mottem Unii oraz nawiązaniem do wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis), czyli wieńca laurowego, którym dekorowano zwycięzców.

Na wystawie prezentujemy laureatów w sześciu kategoriach: Wawrzyn Honorowy, Wawrzyn im. Emilii Szczanieckiej – przyznawany wyłącznie kobietom, Kultura, Edukacja, Praca na rzecz wspólnot lokalnych, Partnerska formuła budowania gospodarki. To wyjątkowe nagrody dla wyjątkowych ludzi, którzy nie są celebrytami. Dzięki tej nagrodzie wiele osób odkrywamy na szerszą skalę, ich fantastyczna działalność pozostawała wcześniej szerzej niedostrzeżona poza lokalną społecznością.

napisz do nas

Poznań. św. Marcin 17

ul. Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90