VI Dni Pracy Organicznej

Już po raz szósty w Poznaniu i okolicznych miejscowościach odbędą się Dni Pracy Organicznej – VI edycję poświęcamy hr. Augustowi Cieszkowskiemu. Uroczysta Gala wręczenia Wawrzynów Pracy Organicznej odbędzie się tradycyjnie w Sali Dalej

Samorządowe zdolności Wielkopolan

Rozwijanie samorządowych zdolności Wielkopolan przez lepsze wykorzystanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz popieranie i promocję inicjatyw i działań sprzyjających autonomicznemu rozwojowi jednostek i grup, które dają możliwość wzrostu społeczno-kulturalnego i gospodarczego Wielkopolski. Dalej

ważne miejsce w działalności Unii

Wśród działań o charakterze naukowym i doradczym ważne miejsce w działalności Wielkopolskiego Instytutu Jakości zajmuje upowszechnianie kultury jakości i filozofii zarządzania przez jakość m.in. poprzez organizowanie takich przedsięwzięć jak : Akcja „Wielkopolska Dalej

Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania

Po utworzeniu dużych województw w 1999 r. Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania. Decyzją V Kongresu stowarzyszenia, który odbył się w 1996 r. w programie jako cel nadrzędny zapisano podnoszenie jakości Dalej

Inauguracja VI Dni Pracy Organicznej – Wierzenica

Tegoroczne VI Dni Pracy Organicznej rozpoczęły się 19 kwietnia w Wierzenicy, w dworku Augusta Cieszkowskiego. Uroczystość otwarcia poprzedzone zostało przemówieniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Mariana Szkudlarka i Prezydenta Unii

Bezpłatne warsztaty dla młodzieży – organicznicy jakich nie znacie!

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Bazarze Poznańskim odbędą się bezpłatne warsztaty dla młodzieży szkolnej – dofinansowane ze środków Wydziału Kultury Miasta Poznania w ramach Małego Grantu. Warsztaty zaplanowane

Harmonogram obchodów VI Dni Pracy Organicznej

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram obchodów VI Dni Pracy Organicznej poświęconych hr. Augustowi Cieszkowskiemu. Już teraz zapraszamy na uroczystą Galę do Bazaru Poznańskiego, która odbędzie się tradycyjnie w Sali Białej 26

Przygotowania do VI Dni Pracy Organicznej

W tym roku po raz szósty obchodzić będziemy Dni Pracy Organicznej. To obchody przypominające nie tylko o wspaniałej historii, ale i promujące społeczną odpowiedzialność biznesu, której korzenie można odnaleźć w