DOFINANSOWANIE MHP DLA UNII WIELKOPOLAN

Unia Wielkopolan otrzymała dofinansowanie Muzeum Historii Polski na realizację projektu „Spadkobiercy XIX-wiecznych organiczników – spotkania z historią dla młodzieży” w ramach Programu ?Patriotyzm Jutra? 2016 . Autorem projektu jest Martyna Szeląg – Dalej

Samorządowe zdolności Wielkopolan

Rozwijanie samorządowych zdolności Wielkopolan przez lepsze wykorzystanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz popieranie i promocję inicjatyw i działań sprzyjających autonomicznemu rozwojowi jednostek i grup, które dają możliwość wzrostu społeczno-kulturalnego i gospodarczego Wielkopolski. Dalej

ważne miejsce w działalności Unii

Wśród działań o charakterze naukowym i doradczym ważne miejsce w działalności Wielkopolskiego Instytutu Jakości zajmuje upowszechnianie kultury jakości i filozofii zarządzania przez jakość m.in. poprzez organizowanie takich przedsięwzięć jak : Akcja „Wielkopolska Dalej

Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania

Po utworzeniu dużych województw w 1999 r. Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania. Decyzją V Kongresu stowarzyszenia, który odbył się w 1996 r. w programie jako cel nadrzędny zapisano podnoszenie jakości Dalej

Żegnamy prof. Lecha Trzeciakowskiego, wybitnego historyka – laureata Wawrzynów Pracy Organicznej 2014

Z ogromnym smutkiem żegnamy prof. Lecha Trzeciakowskiego – Wielkiego Wielkopolanina, współczesnego organicznika. Profesor Trzeciakowski zmarł w minioną sobotę w wieku 85 lat. Był wybitnym znawcą historii XIX i XX wieku,

V Dni Pracy Organicznej – harmonogram obchodów

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram obchodów V Dni Pracy Organicznej poświęconych Dezyderemu Chłapowskiemu. Już teraz zapraszamy na uroczystą Galę do Bazaru Poznańskiego (12 września 2016 r.). Harmonogram obchodów V Dni Pracy

Bezpłatne warsztaty i wykłady dla młodzieży szkolnej

W dniu 12 wrześni 2016 r. w Bazarze Poznańskim odbędą się warsztaty i wykłady „Spadkobiercy XIX-wiecznych organiczników” – dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm

Patronaty honorowe nad projektem „Spadkobiercy XIX-wiecznych organiczników”

Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad projektem „Spadkobiercy XIX-wiecznych organiczników” spotkania z historią dla młodzieży” dofinansowanym ze środków MHP w ramach Programu Patriotyzm Jutra, realizowanym w ramach V Dni Pracy