kOMUNIKAT

IX Dni pracy organicznej
Czytaj więcej ...

motto unii

Własną pracĄ i pomocą a siłami zjednoczonemi
ks. Piotr Wawrzyniak

Unia Wielkopolan to rozwijanie samorządowych zdolności Wielkopolan przez lepsze wykorzystanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz popieranie i promocję inicjatyw i działań sprzyjających autonomicznemu rozwojowi jednostek i grup.

WAWRZYNY PRACY ORGANICZNEJ

to wyróżnienia przyznawane przez Unię Wielkopolan dla działaczy i organizacji, za aktywny wkład w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Wielkopolski.

DEBATA PUBLICZNA

z udziałem ekspertów, naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli świata mediów, studentów w ramach VIII Dni Pracy Organicznej

Dni Pracy Organicznej

Obchody Dni Pracy Organicznej to inicjatywa Unii Wielkopolan mająca na celu kontynuowanie wielkopolskich tradycji pracy organicznej, utrwalająca w społeczeństwie dobre wzorce z przeszłości.

Nasza misja

Naszą ideą jest dotrzeć do społeczeństwa, a zwłaszcza do młodzieży, z pozytywnymi przekazami dotyczącymi naszej historii

Paweł Leszek Klepka, prezydent Unii Wielkopolan

napisz do nas

Poznań. Święty Marcin 78

Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90