2022 rok

XI Dni Pracy Organicznej Patron Maksymilian Jackowski

 19 października 2022 roku odbyła się XI Gala Dni Pracy Organicznej.

Więcej...

motto unii

Własną pracĄ i pomocą a siłami zjednoczonemi
ks. Piotr Wawrzyniak

Unia Wielkopolan to rozwijanie samorządowych zdolności Wielkopolan przez lepsze wykorzystanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz popieranie i promocję inicjatyw i działań sprzyjających autonomicznemu rozwojowi jednostek i grup.

WOLNA ORGANICZNA WIELKA

W dniu 21.04.2022 odbyła się debata poświecona byłą  Maksymilianowi  Jackowskiemu

DEBATĘ POPROWADZIŁ
Prof. UAM dr. hab. Szymon  Ossowski

Więcej…

Maksymilian Jackowski – polski działacz społeczny i gospodarczy w Wielkopolsce.
Urodził się w 1815 r. w Słupi (powiat jarociński). Uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, 

Realizując naukę racjonalnej gospodarki i samodzielności zrzeszonych rolników – doprowadził do wykształcenia się licznej grupy średnich i bogatych rolników, działających solidarnie oraz świadomych politycznie i narodowo

Kółka rolnicze odegrały ogromną rolę w dziedzinie szerzenia postępu rolniczego i obronie polskich interesów gospodarczych pod zaborem pruskim. Prowadził także akcję oświatową i instruktażową. Od 1875 r. rozpoczął wydawanie „Rocznika Kółek”, a od 1889 r. „Poradnika Gospodarskiego”. Od 1885 r. zamieszkał na stałe w Poznaniu i tutaj zmarł w 1905 r. Pochowany został na cmentarzu przykościelnym we Wronczynie k. Pobiedzisk.

XI Dni Pracy Organicznej – 2022

Nasza misja

Naszą ideą jest dotrzeć do społeczeństwa, a zwłaszcza do młodzieży, z pozytywnymi przekazami dotyczącymi naszej historii

Paweł Leszek Klepka, prezydent Unii Wielkopolan

PROGRAM OBCHODÓW X JUBILEUSZOWYCH DNI PRACY ORGANICZNEJ

 

 

 

JUBILEUSZOWA GALA W 30-LECIE UNII WIELKOPOLAN

Najważniejsze wydarzenia obchodów

Laureaci Wawrzynu Pracy Organicznej

 Obchody Dni Pracy Organicznej to inicjatywa Unii Wielkopolan mająca na celu kontynuowanie wielkopolskich tradycji pracy organicznej.

X Dni Pracy Organicznej – 2021

Wideo relacja z VIII Dni Pracy Organicznej z 2019 roku

Wielcy Wielkopolanie

ks.Piotr wawrzyniak

Współtwórca polskich banków spółdzielczych

ks. augustyn szamarzewski

Założyciel Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych

hipolit cegielski

Nauczyciel języka polskiego i polski przedsiębiorcą

karol marcinkowski

Lekarz, który poświęcał swoje życie ochronie zdrowia najbiedniejszych

emilia sczaniecka

Założycielka pierwszego w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet oraz instytucji Pomocy naukowej dla ubogich dziewcząt.

jadwiga zamoyska

Prowadziła pracę wychowawczą, pisała książki patriotyczne

napisz do nas

Poznań. Święty Marcin 78

Święty Marcin 78
61 – 809 Poznań
tel. 61 855 39 90