VII Dni Pracy Organicznej

Już po raz siódmy w Poznaniu i okolicznych miejscowościach odbędą się Dni Pracy Organicznej ? VII edycję poświęcamy Ignacemu J. Paderewskiemu Uroczysta Gala wręczenia Wawrzynów Pracy Organicznej odbędzie się tradycyjnie w Sali Dalej

Samorządowe zdolności Wielkopolan

Rozwijanie samorządowych zdolności Wielkopolan przez lepsze wykorzystanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz popieranie i promocję inicjatyw i działań sprzyjających autonomicznemu rozwojowi jednostek i grup, które dają możliwość wzrostu społeczno-kulturalnego i gospodarczego Wielkopolski. Dalej

ważne miejsce w działalności Unii

Wśród działań o charakterze naukowym i doradczym ważne miejsce w działalności Wielkopolskiego Instytutu Jakości zajmuje upowszechnianie kultury jakości i filozofii zarządzania przez jakość m.in. poprzez organizowanie takich przedsięwzięć jak : Akcja „Wielkopolska Dalej

Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania

Po utworzeniu dużych województw w 1999 r. Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania. Decyzją V Kongresu stowarzyszenia, który odbył się w 1996 r. w programie jako cel nadrzędny zapisano podnoszenie jakości Dalej

Uroczysta Gala VII Dni Pracy Organicznej – galeria zdjęć

Podsumowanie VII Dni Pracy Organicznej – PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania za przystąpienie do Komitetu Honorowego VII Dni Pracy Organicznej,które odbyły się w dniach 09-29 kwietnia 2018 r. Panom: Zbigniewowi Hoffmannowi  – Wojewodzie Wielkopolski Markowi Woźniakowi – Marszałkowi

Gala wręczenia VII Wawrzynów Pracy Organicznej

Wydarzeniem zwieńczającym VII Dni Pracy Organicznej (09-29 kwietnia 2018 r.) była uroczysta gala, która odbyła się 24 kwietnia w historycznych wnętrzach Bazaru Poznańskiego. Tego dnia wręczono Wawrzyny Pracy Organicznej ?

Komitet Honorowy VII Dni Pracy Organicznej

Z przyjemnością informujemy Państwa, że zaproszenie do Honorowego Komitetu obchodów VI Dni Pracy Organicznej przyjęli: Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego Jacek Jaśkowiak – Prezydent m.