ważne miejsce w działalności Unii

Wśród działań o charakterze naukowym i doradczym ważne miejsce w działalności Wielkopolskiego Instytutu Jakości zajmuje upowszechnianie kultury jakości i filozofii zarządzania przez jakość m.in. poprzez organizowanie takich przedsięwzięć jak : Akcja „Wielkopolska Jakość” i Konkurs o Wielkopolską Nagrodę Jakości. I właśnie popularyzacja idei jakości -tak w sferze gospodarczej jak i społeczno-samorządowej – stanowi obecnie wizytówkę Unii Wielkopolan.