Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania

Po utworzeniu dużych województw w 1999 r. Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania. Decyzją V Kongresu stowarzyszenia, który odbył się w 1996 r. w programie jako cel nadrzędny zapisano podnoszenie jakości życia w Wielkopolsce. Nad realizacją tego celu czuwa powołany przez Unię Wielkopolan ośrodek badawczo-rozwojowy ? Wielkopolski Instytut Jakości.