Tag Archives: Karol Marcinkowski

Wawrzyny Pracy Organicznej przyznane

Od samego początku Unia Wielkopolan wspiera i inicjuje przedsięwzięcia urzeczywistniające ideę pracy organicznej, głęboko zakorzenionej w polskiej historii i tradycji. Od 25 lat Stowarzyszenie dąży do tego, aby skutki dobrej pracy wzbogacały region i jego mieszkańców. Silne przekonanie o ponadczasowym

Upamiętnienie Organiczników podczas II Dni Pracy Organicznej

  Podczas obchodów II Dni Pracy Organicznej ważnym elementem było złożenie kwiatów pod pomnikami wybitnych organiczników.