Regulamin DPO

Regulamin

wyłaniania i przyznawania współczesnym organicznikom

Wawrzynów Pracy Organicznej w ramach corocznych  Dni Pracy Organicznej

 1. Wawrzyny Pracy Organicznej to prestiżowe wyróżnienie o charakterze uznaniowym ? przyznawane raz w roku przez Unię Wielkopolan za działania związane z promowaniem idei pracy organicznej jak również za aktywny wkład w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Wielkopolski.
 2. Tytuł Laureata wraz ze statuetką przyznawany jest działaczom, współczesnym organicznikom i organizacjom[1].
 3. Wyróżnienie przyznawane jest raz w roku.
 4. Wyróżnienie przyznawane jest w 6 kategoriach:
 • Wawrzyn Honorowy ? za całokształt pracy społecznej w myśl ideałów XIX-wiecznych organiczników.
 • Wawrzyn im. Emilii Sczanieckiej
 • Wawrzyn w kategorii: Kultura
 • Wawrzyn w kategorii: Edukacja
 • Wawrzyn w kategorii: Praca na rzecz wspólnot lokalnych
 • Wawrzyn w kategorii: Partnerska formuła budowania gospodarki ? przyznawany ? organizacjom gospodarczym.
 1. Ilość kategorii może ulec zmianie.
 2. Kandydatów do Wawrzynów mogą zgłaszać osoby fizyczne, instytucje, stowarzyszenia, samorządy, organizacje, firmy i inne zainteresowane ich działaniami podmioty.
 3. Kandydatów do Wawrzynów należy zgłaszać na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do  Formularza mogą zostać dołączone dodatkowe dokumenty, materiały prezentujące  pracę    Mogą  to  być  np.: zdjęcia,  filmy,  materiały prasowe, wywiady, rekomendacje, opinie i inne.
 5. Formularz można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

unia@unia.wielkopolan.pl

 1. Wyboru Laureatów Wawrzynów dokonuje Kapituła powołana przez Zarząd Unii Wielkopolan.
 2. W skład Kapituły wchodzą:
 • Paweł Łączkowski ? Przewodniczący Kapituły
 • Laureaci poprzednich edycji – zaproszeni przez organizatora (min. 4 osoby)
 • Prezydent Unii Wielkopolan Paweł Leszek Klepka
 • Wiceprezydent Unii Wielkopolan Ryszard Ciesielski
 • Dyrektor Unii Wielkopolan Martyna Szeląg
 1. Wawrzyny wręczane są laureatom w Bazarze Poznańskim podczas uroczystej Gali, ? organizowanej corocznie w ramach kolejnych Dni Pracy Organicznej przez Unię Wielkopolan
 2. Zgłaszający kandydatów do Wawrzynów ponoszą pełną odpowiedzialność za treść uzasadnienia oraz za zawarte w nim informacje o działalności społecznej i aktywności kandydata.
 3. Złożenie Formularza jest równoznaczne z  wyrażeniem  zgody  na upowszechniane zawartych w nim informacji.
 4. Organizator zastrzega sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w niniejszym Regulaminie.

[1] Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej, grupie osób, stowarzyszeniu, instytucji, firmie, przedsiębiorstwu, organizacji

Prezydent Unii Wielkopolan

-Paweł Leszek Klepka-

Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu Unii Wielkopolan z dnia 18.09.2014r.

     

                                                                                     Dyrektor Biura Zarządu Unii Wielkopolan

                                                                              – Martyna Szeląg –

[1] Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej, grupie osób, stowarzyszeniu, instytucji, firmie, przedsiębiorstwu, organizacji

Formularz zgłoszeniowy