Category Archives: Najważniejsze inicjatywy

VI Dni Pracy Organicznej

Już po raz szósty w Poznaniu i okolicznych miejscowościach odbędą się Dni Pracy Organicznej – VI edycję poświęcamy hr. Augustowi Cieszkowskiemu. Uroczysta Gala wręczenia Wawrzynów Pracy Organicznej odbędzie się tradycyjnie w Sali Białej Bazaru Poznańskiego – 26 kwietnia o godz.

Samorządowe zdolności Wielkopolan

Rozwijanie samorządowych zdolności Wielkopolan przez lepsze wykorzystanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz popieranie i promocję inicjatyw i działań sprzyjających autonomicznemu rozwojowi jednostek i grup, które dają możliwość wzrostu społeczno-kulturalnego i gospodarczego Wielkopolski.

ważne miejsce w działalności Unii

Wśród działań o charakterze naukowym i doradczym ważne miejsce w działalności Wielkopolskiego Instytutu Jakości zajmuje upowszechnianie kultury jakości i filozofii zarządzania przez jakość m.in. poprzez organizowanie takich przedsięwzięć jak : Akcja „Wielkopolska Jakość” i Konkurs o Wielkopolską Nagrodę Jakości. I

Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania

Po utworzeniu dużych województw w 1999 r. Unia Wielkopolan nie straciła celu swego działania. Decyzją V Kongresu stowarzyszenia, który odbył się w 1996 r. w programie jako cel nadrzędny zapisano podnoszenie jakości życia w Wielkopolsce. Nad realizacją tego celu czuwa