Category Archives: Inne

XVI edycja WNJ

Po raz XVI odbyło się spotkanie Komitetu Wielkopolskiej Nagrody Jakości. Opierając się na opiniach ekspertów i rekomendacjach, Komitet podczas tajnego głosowania wybrał 6 finalistów Konkursu. Wyniki ogłoszone zostaną na uroczystej Galii, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2014 r., o

Schemat organizacyjny Unii Wielkopolan

Schemat organizacyjny Unii Wielkopolan

Budujemy teraźniejszość i przyszłość

Budujemy teraźniejszość i przyszłość regionu, otwartego na inwestorów, partnerów gospodarczych i turystów przez rozwijanie i umacnianie samorządności terytorialnej jako najbardziej efektywnej formy demokracji lokalnej w Wielkopolsce.

dla wspólnego dobra

Wbrew zarzutom stawianym przez przeciwników regionalizacji również naszemu stowarzyszeniu, Unia Wielkopolan zawsze opowiadała się za integralnością terytorialną Polski. Regionalizacja miała jedynie poprawić efektywność zarządzania i wydatkowania środków publicznych, nadać podmiotowość zbiorowościom regionalnym oraz stworzyć szansę wykorzystania pozytywnych cech regionalnych mentalności

własna koncepcja regionalizacji

Obok praktycznej działalności swoich reprezentantów w radach gmin, Unia Wielkopolan wypracowała własną koncepcję regionalizacji, którą starała się przedstawiać i popularyzować na forum regionalnym oraz ogólnopolskim.

Nie bacząc na różnice

Unia Wielkopolan jest stowarzyszeniem utworzonym 17 grudnia 1990 r. przez grono aktywnych mieszkańców Wielkopolski z różnych opcji politycznych i światopoglądowych. Nie bacząc na różnice występujące wśród swych członków, natomiast odwołując się do regionalnej tradycji pracy organicznej, Unia Wielkopolan postawiła sobie

Unia Wielkopolan witamy!

Witamy na stronach Unii Wielkopolan, najstarszego stowarzyszenia działającego na rzecz regionalizmu.