Monthly Archives: Kwiecień 2017

Podsumowanie VI Dni Pracy Organicznej – PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania za przystąpienie do Komitetu Honorowego VI Dni Pracy Organicznej,które odbyły się w dniach 19-29 kwietnia 2017 r. Panom:

 • Zbigniewowi Hoffmannowi  ? Wojewodzie Wielkopolski
 • Markowi Woźniakowi ? Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego
 • Jackowi Jaśkowiakowi ? Prezydentowi m. Poznania
 • Janowi Grabkowskiemu ? Staroście Poznańskiemu
 • Ks. Abp. Stanisławowi Gądeckiemu ? Metropolicie Poznańskiemu
 • Kolegium Rektorów Miasta Poznania
 • Prof. Andrzejowi Gulczyńskiemu ? Peresowi  Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Za uświetnienie naszej imprezy swoją obecnością dziękujemy również Wicewojewodzie Wielkopolski Marlenie Maląg, Jackowi Solarskiemu Wiceprezydentowi Poznania, Burmistrz Lubonia Małgorzacie Machalskiej, p. Sekretarz Agacie Kubackiej, II zastępcy 3, Panu Piotrowi Młynarzowi z Wydział Rozwoju Miasta Ostrowa, Staroście Pilskiemu ? Eligiuszowi Komarowskiemu, Dyrektorce Biblioteki Raczyńskich Annie Gruszeckiej, Wójtowi Suchego Lasu Grzegorzowi Wojterze, laureatom poprzednich Wawrzynów Pracy Organicznej  i rektorom poznańskich uczelni wyższych.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym osobom za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie włożone w organizację tegorocznych obchodów.

Dodatkowo pragniemy podziękować naszym partnerom, dzięki którym znów mogliśmy rozszerzyć granice obchodów na niemalże całą Wielkopolskę:

Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz Panu Marszałkowi Markowi Woźniakowi, Powiatowi Poznańskiemu oraz Panu Staroście Janowi Grabkowskiemu, Miastu Luboń i Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej, Wójtowi Suchego Lasu Grzegorzowi Wojterze. Miastu Poznań i Prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz Tomaszowi Zwolińskiemu, Uniwersytetowi Przyrodniczemu.

Gorące podziękowania za prowadzenie imprezy  i konferansjerkę należą się Panu prof. Jarosławowi Liberkowi.

Za przygotowanie występu artystycznego podziękowania składamy uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu oraz Poznańskiemu Chórowi Kameralnemu Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod. dyr. Katarzyny Matelskiej.

Podziękowania kierujemy również do Mecenata VI Dni Pracy Organicznej Fundacji Enea

jak również nieocenionych dobroczyńców, bez których nie udałoby nam się stworzyć kolejnej udanej edycji Dni Pracy Organicznej.

AGROBEX – Przestrzeń dopasowana do Ciebie
ASA Polska S.A.
W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne
Smart Cities sp. z o.o.
PROFI
Dom Wydawniczy REBIS
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
FarmEKO
ZKP Suchy Las
FOTOPLUMA-tomek siuda
ibis Poznan Stare Miasto

 

Pralnia Sonia
ALSTAL Grupa Budowlana
Aquanet
PASO
Kom-Lub
NOVOL
epaulownia.com
BGR Deweloper

 

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć:
Pani Martynie Szeląg – Dyrektorce Biura UW
Panu Tomaszowi Rybarczykowi z Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz
oraz Panu Tomaszowi Siudzie Fotopluma

Za objęcie patronatem medialnym obchodów Dni Pracy Organicznej dziękujemy: TVP Poznań, Radiu Merkury, Głosowi Wielkopolskiemu, Telewizji WTK, epoznań.pl, firmie B&B oraz portalowi Dla Was Info.

Pragniemy także podziękować wszystkim Gościom, którzy uczestniczyli wraz z nami w kultywowaniu regionalnej tradycji (za rok mamy nadzieję ogólnopolskiej), serdecznie dziękujemy i zapraszamy do jej podtrzymywania oraz współpracy w promowaniu lokalnych inicjatyw.

 

VI Gala wręczenia Wawrzynów Pracy Organicznej

Wydarzeniem zwieńczającym IV Dni Pracy Organicznej (19-29 kwietnia 2015 r.) była uroczysta gala, która odbyła się 26 kwietnia w historycznych wnętrzach Bazaru Poznańskiego. Tego dnia wręczono Wawrzyny Pracy Organicznej – wyróżnienia dla osób i organizacji, które swoim wkładem inicjują rozwój gospodarczy, kulturowy i społeczny regionu.Tegoroczne Dni Pracy Organicznej odbyły się pod patronatem Komitetu Honorowego w skład, którego weszli:

 

Jak co roku przedstawiciele Unii Wielkopolan, reprezentanci władz oraz zaproszeni goście uczcili pamięć wielkich organiczników składając kwiaty przed ich pomnikami. Przy pomniku twórcy pracy organicznej Karola Marcinkowskiego, zebrani mogli wysłuchać utworów zaśpiewanych przez Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu Cieszkowianki pod dyr. Radosława Jastka.

 

 

 

IV gala Wawrzynów Pracy Organicznej rozpoczęła się pieśnią Gaude Mater Polonia, w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod. dyr. Katarzyny Matelskiej. Uroczystość otworzył Paweł Leszek Klepka ? Prezydent Unii Wielkopolan, który następnie prowadzenie gali przekazał prof. Jarosławowi Liberkowi ? Sekretarzowi Generalnemu. Prowadzący po przywitaniu zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m. in.: Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Jacek Solarski Wiceprezydent Poznania, Burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska, p. Sekretarz Agata Kubacka, II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Tomasz Zwoliński, Pan Piotr Młynarz – Wydział Rozwoju Miasta Ostrowa, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, Dyrektor Biblioteki Raczyńskich Anna Gruszecka, Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera, laureaci poprzednich Wawrzynów Pracy Organicznej  i rektorzy poznańskich uczelni wyższych, skierował słowa podziękowania do sponsorów tegorocznych Dni Pracy Organicznej.

 

 

 

Słowa podziękowania skierowane zostały również do Partnerów całego przedsięwzięcia, którzy wspomogli działania związane z organizację VI Dni Pracy Organicznej.

Kolejnym punktem gali był wykład Państwa Ewy i Włodzimierza Buczyńskich koncentrujący się na osobie Augusta hr.  Cieszkowskiego. Państwo Buczyńscy są regionalistami szeroko propagującymi ziemię
swarzędzką, a w sposób szczególny postać Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Opublikowali ponad 150 artykułów w pismach regionalnych, wychodzących na terenie gminy Swarzędz. Są również autorami publikacji w pismach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Punktem kulminacyjnym gali było wręczenie Wawrzynów Pracy Organicznej, których autorem jest Michał Wielopolski – artysta rzeźbiarz. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:
w kategorii Kultura – Maria Pigulska
w kategorii Edukacja -? Ewa i Włodzimierz Buczyńscy,
w kategorii Praca na rzecz wspólnot lokalnychJan Wojtyszyn,
w kategorii Partnerska formuła budowania gospodarkiFirma FOGO, nagrodę odebrał Prezes Zarządu, Tomasz Błaszak

Wawrzyn HonorowyPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wawrzyn im. Emilii Sczanieckiej – Aleksandra Błażejewska

Galę uświetnił dwukrotny występ Poznańskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod. dyr. Katarzyny Matelskiej.

 

 

W imieniu Stowarzyszenia Unia Wielkopolan uprzejmie dziękujemy, że byliście tego dnia z nami, a Laureatom jeszcze raz gratulujemy wyróżnień.

Obchody DPO w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu

24 kwietnia w murach Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu odbyło się podsumowanie odchodów Dni Pracy Organicznej zorganizowanych na terenie miasta i gmin.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniami:

 • Burmistrz Miasta Lubonia p. Małgorzaty Machalskiej
 • Prezydenta Unii Wielkopolan, pana Pawła Klepki

Istotę pracy organicznej jako prądu filozoficznego przybliżył dr Marcin Jauksz z UAM. Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie nagród  uczniom szkół podstawowych biorących udział w konkursie „Praca organiczna drogą do sukcesu Wielkopolski”. W międzyszkolnym konkursie wzięło udział 29 uczniów z lubońskich szkół podstawowych. Jury przyznało nagrody w 2 kategoriach wiekowych:

I miejsce w kategorii klas 1-3:

 • Natalia Cywińska ze Szkoły Podstawowej nr 4

I miejsce w kategorii klas 4-6: ex-aequo:

 • Lena Janicka i Małgorzata Kleiber ze Szkoły Podstawowej nr 2

II miejsce w kategorii klas 1-3:

 • Tobiasz Witkowski ze Szkoły Podstawowej nr 4

III miejsce w kategorii klas 1-3:

 • Iga Bartkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 4

III miejsce w kategorii klas 4-6:

 • Filip Kamiński ze Szkoły Podstawowej nr 2

Po gratulacjach rozpoczęła się część artystyczna. Przybyli goście wysłuchać mogli krótkich koncertów absolwentek szkoły Martyny i Kamili Malinowskich, Katarzyny Kubackiej i Laury Stieler. Przed publicznością wystąpiła też Poznańska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją p. Łukasza Łodygowskiego. Zaśpiewali również Monika Buczkowska i Chaoran Zuo. Koncert zakończyli uczniowie Chóru Cieszkowianki zapraszając publiczność do wspólnego wykonania hymny szkolnego.

Relacja poniżej – zapraszamy do obejrzenia!

Inauguracja VI Dni Pracy Organicznej – Wierzenica

Tegoroczne VI Dni Pracy Organicznej rozpoczęły się 19 kwietnia w Wierzenicy, w dworku Augusta Cieszkowskiego. Uroczystość otwarcia poprzedzone zostało przemówieniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Mariana Szkudlarka i Prezydenta Unii Wielkopolan, Pawła Leszka Klepki.

Przemówienie Pana Burmistrza skoncentrowało się na przybliżeniu kolorytu gminy Swarzędz oraz krótkiej historii miejsca, w którym zorganizowano obchody. Burmistrz przedstawił również plany dotyczące rewitalizacji Wierzenicy, z szczególnym uwzględnieniem placu Augusta Cieszkowskiego w centralnej części wsi. Prezydent Unii Wielkopolan przybliżył zebranym ideę i genezę powstania Dni Pracy Organicznej, podkreślił również znaczenie wartości jakimi kierowali się organicznicy oraz ich ponadczasowy wydźwięk

.

fot. Tomasz Rybarczyk

Następnie głos zabrali państwo Ewa i Włodzimierz Buczyńscy – prelekcja koncentrowała się na postaci hr. Augusta Cieszkowskiego. Jako ostatni zabrał głos prof. Zbigniew Kundzewicz, który wraz z rodziną doprowadził do odbudowania zniszczonego dworu rodziny Cieszkowskich. Kolejnym punktem programu był występ artystyczny i poczęstunek, przygotowany dla zaproszonych gości. Następnie goście mieli możliwość zwiedzenia krypty grobowej Cieszkowskich w kościele pw. św. Mikołaja,  gdzie złożono kwiaty – w celu uczczenia pamięci o zasłużonym organiczniku.

fot. Tomasz Rybarczyk

Z całego serca dziękujemy za liczne przybycie!

Posiedzenie kapituły VI Dni Pracy Organicznej

W dniu 07.04.2017 r. w siedzibie Unii Wielkopolan, pod przewodnictwem Prezydenta Unii Wielkopolan Pawła Leszka Klepki , odbyło się posiedzenie Kapituły Wawrzynów Pracy Organicznej, w skład której weszli dotychczasowi przedstawiciele Stowarzyszenia ? Prezydent Paweł Leszek Klepka, Wiceprezydent Ryszard Ciesielski oraz Dyrektor Biura Martyna Szeląg oraz zaproszeni gości – byli Laureaci. Zgłoszeni Kandydaci zostali wcześniej przestawieni przewodniczącemu kapituły prof. Pawłowi Łączkowskiemu,który nie mógł uczestniczyć w zebraniu. Przed przystąpienie do obrad, zaproszeni goście otrzymali folder zawierający sylwetki tegorocznych kandydatów.

Do VI Wawrzynów Pracy Organicznej otrzymaliśmy 6 zgłoszeń od Samorządów, Gmin, 5 kandydatur przesłanych przez osoby prywatne oraz 12 kandydatur  z ubiegłych lat, czyli łącznie 23 kandydatury. Kapituła dokonała wyboru 6 Laureatów, po uprzednim dokładnym zapoznaniu się z sylwetką każdego.

Przed przystąpienie do właściwych obrad członkowie Kapituły zostali zapoznani z projektem oprawy merytorycznej i artystycznej uroczystej gali wręczenia Wawrzynów Pracy Organicznej oraz harmonogramem obchodów. Przedstawiony został również tegoroczny projekt realizowany przez Stowarzyszenie związany z realizacją warsztatów i wykładów skoncentrowanych na postaci Augusta hr. Cieszkowskiego. Projekt został dofinansowany ze środków Wydziału Kultury Miasta Poznania w ramach Małego Grantu.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przez różne środowiska kandydatami i  dogłębnym przeanalizowaniu nominowanych, Kapituła przystąpiła do obrad w wyniku których przyznanych zostało sześć Wawrzynów Pracy Organicznej za rok 2017 w następujących kategoriach:

Wawrzyn Honorowy
Wawrzyn im. Emilii Sczanieckiej
Kultura
Edukacja
Praca na rzecz wspólnot lokalnych
Partnerska formuła budowania gospodarki

Ogłoszenie Laureatów VI edycji Wawrzynów Pracy Organicznej nastąpi podczas Gali, w uroczystej oprawie z udziałem zaproszonych gości i mediów, która odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. w Hotelu Bazar Poznański o godzinie 17.00.

Komitet Honorowy VI Dni Pracy Organicznej

Z przyjemnością informujemy Państwa, że zaproszenie do Honorowego Komitetu obchodów VI Dni Pracy Organicznej przyjęli:

Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski

List – Gabinet Wojewody

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Jacek Jaśkowiak – Prezydent m. Poznania

List – Gabinet Prezydenta Miasta Poznania

Jan Grabkowski – Starosta Poznański

List – Gabinet Starosty Poznańskiego

Ks. Abp. Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański

List- Sekretariat Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego

Kolegium Rektorów Miasta Poznania

List – Kolegium Rektorów

Prof. Andrzej Gulczyński – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 

Bezpłatne warsztaty dla młodzieży – organicznicy jakich nie znacie!

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Bazarze Poznańskim odbędą się bezpłatne warsztaty dla młodzieży szkolnej – dofinansowane ze środków Wydziału Kultury Miasta Poznania w ramach Małego Grantu.

Warsztaty zaplanowane w tym dniu przygotowują doktorantki Wydziału Historycznego – Panie mgr Alina Kucharska oraz mgr Agnieszka Wajroch.

Zaproszenie na to wydarzenie kierowane jest do wszystkich uczniów szkół z wielkopolski, chcących pogłębić wiedzę o XIX-wiecznych organicznikach. O historii i przeszłości można mówić w nowoczesny, interaktywny sposób.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

1. Gra karciana „Poznaj bohatera pracy organicznej!” godz. 13.30 – 14.30
2. Teleturniej „Cieszkowski jakiego nie znacie!” – godz. 15.00 – 16.00

 

Opis warsztatów:

„Poznaj bohatera pracy organicznej!”

To dopiero wyzwanie!
Zapraszamy do wzięcia udziału
w wyjątkowej grze karcianej.
Przed Wami 10 poziomów do zdobycia.
Na każdym zadanie do wykonania.
Jeśli chcecie wiedzieć,
co spotkało Marcinkowskiego,
nie boicie się sprawdzić, ile ważą
„Przechadzki” Mottego,
celnie trafiacie rzutkami
w zębatki Cegielskiego
i budujecie ponadczasowe domki z kart,
Oto zajęcia przeznaczone dla Was!

 

„Cieszkowski jakiego nie znacie!

Czy jesteście gotowi stanąć oko w oko
z Augustem Cieszkowskim?
Kim był? Co robił? O czym myślał naprawdę?
4 drużyny,10 zadań
i bezcenna wiedza!
Liczy się szybkość i … spryt,
dla zwycięzców – nagrody,
jak na teleturniej przystało!

 

Grupy: do 30 osób, na jednych i drugich zajęciach będą podzielone na 4 zespoły wiedzę niezbędną do odpowiedzi na wszystkie pytania i do wykonania zadań uczestnicy będą zdobywać na zajęciach. Nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie z zakresu tematyki zajęć, warsztaty mają na celu przybliżyć uczestnikom historię dot. wielkopolskich organiczników w sposób atrakcyjny, niekonwencjonalny, pobudzają do aktywnego uczestnictwa, wykorzystując pracę w grupach i elementy zdrowej rywalizacji między zespołami.
Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz o sposobie zgłaszania udziału można uzyskać kierując swoje pytania na adres mailowy: unia@unia.wielkopolan.pl.

Zapraszamy również do dołączenia do naszego wydarzenia na facebook’u: https://www.facebook.com/events/523532457848892/

Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową lub telefoniczną do 24 kwietnia b.r.

Harmonogram obchodów VI Dni Pracy Organicznej

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram obchodów VI Dni Pracy Organicznej poświęconych hr. Augustowi Cieszkowskiemu. Już teraz zapraszamy na uroczystą Galę do Bazaru Poznańskiego, która odbędzie się tradycyjnie w Sali Białej 26 kwietnia 2017 r., godz. 17.30.

Harmonogram obchodów
VI Dni Pracy Organicznej

Organizator: Unia Wielkopolan, Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

19 kwietnia 2017 r.

Wierzenica gm. Swarzędz – Dwór Augusta hr. Cieszkowskiego:

godz. 17.00 – uroczyste otwarcie obchodów VI Dni Pracy Organicznej – Uczczenie pamięci hr. Augusta Cieszkowskiego

 • Powitanie – przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka
 • Otwarcie VI DPO – przemówienie Pawła Leszka Klepki Prezydenta Unii Wielkopolan
 • „O Auguście Cieszkowskim” – Ewa i Włodzimierz Buczyńscy
 • „Historia Dworu Wierzenica” prof. Zbigniew Kundzewicz
 • Występ artystyczny
 • Poczęstunek
 • Zwiedzanie krypty grobowej Cieszkowskich w kościele pw. św. Mikołaja – złożenie kwiatów
Organizator: Urząd Miasta Luboń, nauczyciele Cieszkowianki

19-24 kwietnia 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu

19-24 kwietnia 2017 r. ” Praca organiczna drogą do sukcesu Wielkopolski” konkurs plastyczny dla dzieci szkół lubońskich

 • Wykonanie plakatu nt. „Praca organiczna drogą do sukcesu”
 • Nakręcenie filmu nt. „Co to jest praca organiczna” z udziałem uczniów i nauczycieli
 • Wystawa poświęcona sylwetce Augusta hr. Cieszkowskiego
 • Piknik naukowy w Wierzenicy

24 kwietnia 2017 r. – podsumowanie działań – koncert muzyki w wykonaniu

 • Uczniów i absolwentów Cieszkowianki pod dyr. Radosława Jastka
 • Poznańskiej Orkiestry Symfonicznej

26 kwietnia 2017 r. – uroczyste podsumowanie obchodów

 • godz. 11.00 – 16.00 Bazar Poznański – „Warsztaty i wykłady dla młodzieży szkolnej w ramach VI Dni Pracy Organicznej – projekt współfinansowany ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania w ramach Małego Grantu.
 • godz. 17.00 Pomnik Karola Marcinkowskiego – uczczenie pamięci i złożenie kwiatów (Al. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • godz. 17.15 przemarsz do Bazaru
 • 17. 30 Bazar Poznański  Uroczysta Gala VI Dni Pracy Organicznej
 1.  Otwarcie Gali
 2. „Słowo o hr. Cieszkowskim” – Ewa i Włodzimierz Buczyńscy
 3. Wręczenie VI Wawrzynów Pracy Organicznej
 4. Występ Chóru Cieszkowianki pod dyr. Radosława Jastka
 5. Laureaci XIX edycji „Wielkopolskiej Nagrody Jakości – 2017”
 6. Występ Poznańskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod. dyr. Katarzyny Matelskiej
 7. Koktajl

29 kwietnia 2017 r.

Uczczenie pamięci i złożenie kwiatów na grobach współczesnych, wybitnych organiczników

 • dr Wandy Błeńskiej – Matki trędowatych (Cmentarz jeżycki w Poznaniu)
 • prof. Stefana Stuligrosza – twórcy Poznańskich Słowików (cmentarz junikowski w Poznaniu).